Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Reflekter over blikket og kjønn

Inntil for få tiår siden var det bare menn som stod bak fotoapparatet. Fremdeles er det et flertall menn som jobber som profesjonelle fotografer. Er fotoblikket opp gjennom tidene stort sett mannlig?

Oppgave 1 Les og forstå sitatet

Les sitatet nedenfor og formuler din egen forståelse av det som står der. Diskuter og samarbeid gjerne med andre.

Idéen om blikket kan generaliseres til å beskrive en tilstand hvor man til stadighet er bevisst en eller annen bit av ens faktisitet. For eksempel er det sentralt for mange feministiske analyser at kvinner ser på seg selv med et såkalt mannlig blikk, hvor visse egenskaper ved deres kropp fremheves som essensielle for deres verdi. Ved at så mye som mulig av kvinnens oppmerksomhet således brukes på å vedlikeholde kroppen fremfor å fristilles til å forfølge nysgjerrighet og andre prosjekter, ender man i en undertrykkelsessituasjon.

Sitatet er hentet fra artikkelen 'blikket' i Store Norske leksikon

Oppgave 2 Studer bildet

Naken kvinne med gammeldags sykkel. Bilde.
  • Diskuter hva som kjennetegner fotoblikket i dette bildet.
  • Hva med ditt blikk? Hvordan ser du bildet?

Oppgave 3 Planlegg et bilde

  • Hvordan ser bildet ut om du skulle tatt ett av en naken kvinne med sykkel?
  • Hvilken fototeknologi ville du brukt, og hvordan?
  • Hva ønsker du å fortelle med det?

Oppgave 4 Diskuter i klassen

  • Hvilke ulike fotoblikk har dere?
  • Hvordan tenker dere blikket og fototeknologien har endret seg siden bildet over ble tatt?
  • På hvilken måte belyser sitatet og bildet hverandre? Hva forteller sitatet om bildet, og hva forteller bildet om sitatet?
  • Hva er dagens situasjon for fotoblikk og kjønn?
CC BY-SASkrevet av Albertine Aaberge og Atle Kold Hansen.
Sist faglig oppdatert 21.06.2019

Læringsressurser

Bruk stilarter og uttrykksformer