Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Bruk blikket

Vi ser mange bilder. Hver dag ser en ungdom flere hundre bilder. Hadde du levd i middelalderen, hadde du sett ett i uka.
Altertavle i Urnes stavkirke i Sogn. Fotografi.
Åpne bilde i et nytt vindu
  1. Hvor mange bilder ser du i løpet av en dag? Hvor lang tid bruker du på å se på hvert bilde? Tenk over spørsmålene selv, før du diskuterer med andre i klassen.
  2. Du er i middelalderen. Det finnes knapt bilder. Du har jobbet hele uka ute på markene. Det er søndag og du er i kirka. Der er det et skap. Skapet åpnes, og i skapet er det et bilde. Det er mye smerte i bildet. Personen på bildet har nagler gjennom hendene, en tornekrone stikker inn i pannen hans, og det renner blod fra et sår han har ved magen. Bildet er så sterkt at det må lukkes inn igjen etter gudstjenesten. Når så du sist et bilde som grep deg sterkt? Hvilket bilde var det? Hva reagerte du på?
  3. Hvordan bruker du blikket når du tar bilder? Diskuter med en medelev hva det vil si å bruke blikket.


CC BY-SASkrevet av Atle Kold Hansen.
Sist faglig oppdatert 21.06.2019

Læringsressurser

Bruk stilarter og uttrykksformer