Hopp til innhold

Fagstoff

Art nouveau – den unge stilen

Stilretningen art nouveau betyr «den nye kunsten». Dette uttrykket var populært fra ca. 1890 til 1910 og fikk navnet etter en forretning for dekorativ kunst i Paris. Litografi var en sentral teknikk, og stilen er kjennetegnet ved myke, elegante linjer og bruk av organiske former og symboler.

I denne perioden økte samhandlingen mellom Asia og Europa. Det gjorde at europeiske designere lot seg inspirere av asiatisk kunst med andre tradisjoner for bruk av luft, farger og teknikker. I Tyskland ble stilen kalt «jugend» – ungdom, mens på engelsk kalles stilen «decorative style».

Japanske fargetrykk hadde ofte lukkede former med mer eller mindre ensfargede flater, noen ganger med et tydelig opptegnet omriss. Dette lot art nouveau-kunstnerne seg inspirere av.

Et skjelett bøyer seg over en heks. Japansk kunst. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

På den samme tiden ble plakaten anerkjent som kunstuttrykk og ble ikke lenger bare brukt i markedsføring. Ny teknologi for trykking, litografiet, gjorde at fargetrykk kunne masseproduseres på en billig måte. Det førte til at folk flest fikk råd til å kjøpe kunstmagasiner og dekorere hjemmene sine med kunstplakater.

Litografi

Litografi er en teknikk som baserer seg på at vann og fett avstøter hverandre. Først blir bildet tegnet eller malt på en porøs kalkstein, en såkalt litostein, med et fett litokritt eller med fet litotusj. Kalksteinen blir deretter fuktet med vann. Når trykkfargen påføres, fester den seg bare til de fettholdige feltene på steinen, altså der fargen i den opprinnelige tegningen sitter, og ikke til de våte partiene. Fargen blir til slutt overført til papiret i en trykkpresse. Dagens offsetpresser er basert på det samme prinsippet, men det brukes andre materialer, og hele prosessen er automatisert.

Kjennetegn ved art nouveau

Art nouveau er kjent for sine organiske uttrykk. De visuelle uttrykkene er kjennetegnet ved lange, myke og elegante linjer. De er gjerne asymmetriske og inneholder rytmiske mønstre. Formgiverne bak stilen var inspirerte av naturen. De så det som sin oppgave å skape skjønnhet og harmoni, og de mente at alle gjenstander – uansett hvor ubetydelige og dagligdagse de er – kunne bli vurdert som kunstverk.

Typografien fulgte linjeføringen, formene og fargene til billeduttrykket i plakatene. Noen ganger ble typografien innlemmet som en integrert del av bildet.

Viktige symboler i art nouveau

Sensuelle kvinnefigurer og svungne blomsterlinjer er typiske for art nouveau. Kvinnene symboliserte glamour, modernitet og ynde og ble sett på som frigjorte og mystiske. I tillegg var det vanlig med følgende bruk av symbolikk:

  • Påfuglfjær ble sett på som et symbol på forfengelighet.
  • Svanen representerte renhet, det feminine og harmoni.
  • Sommerfuglen symboliserte skjønnhet.
  • Valmuen symboliserte mystikk.
  • Treet var et uttrykk for menneskets forhold til naturen, og samtidig et fruktbarhetssymbol.
  • Vannet symboliserte fortsettelse og det uendelige.

Studer uttrykkene og reflekter

Hvilke kjennetegn og hvilken symbolbruk finner du igjen i bildene på denne siden? Hvorfor ser vi at de hører til samme stilepoke, til tross for forskjellen mellom dem?

CC BY-SASkrevet av Ellen Johansen.
Sist faglig oppdatert 11.07.2017

Læringsressurser

Bruk stilarter og uttrykksformer