Hopp til innhold

Egenvurdering

Egenvurdering stilarter og uttrykksformer

Sjekk hva du har fått med deg fra emnene om stilarter og uttrykksformer.
Tresnittet Skrik av Munch er bearbeidet med sterke fargeflater.

Har du forstått?

  • Jeg kan beskrive noen klassiske og moderne stilarter og uttrykksformer.

  • Jeg kan kjenne igjen særtrekk fra tidligere stilepoker i enkelte av dagens medieuttrykk.

  • Jeg kjenner til ulike retninger i filmhistorien.

  • Jeg vet hvordan jeg kan hente inspirasjon fra tidligere tider inn i arbeidet med egne medieuttrykk.

Fagbegreper

CC BY-SASkrevet av Maren Aftret-Sandal.
Sist faglig oppdatert 10.06.2022

Læringsressurser

Bruk stilarter og uttrykksformer