Hopp til innhold
Du er nå inne i en læringssti

Introduksjon

    Når du er ferdig med denne læringsstien, skal du

    • vite hvordan mediebransjen bruker målgruppetenkning

    • kunne definere markedsegmenter med demografiske og psykografiske variabler og prioritere målgrupper

    • forstå sammenhengen mellom definisjon av målgrupper og vellykket formidling av et budskap