Hopp til innhold

Naturbasert produksjon og tjenesteyting (NA-NAB vg1)

Dyrefag

Dyrefaget omfatter næringer som arbeider med opplevelser, tjenester og produkter knyttet til dyr og dyrehold. Næringene dekker behovene hos alt fra private dyreholdere til viktige samfunnsfunksjoner med dyr.