Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Spill Alias med begrep fra husdyrholdet

Har du spilt Alias noen gang? I denne oppgaven skal du forklare ord etter reglene i spillet Alias. Det er en morsom og lærerik måte å øve inn fagbegreper på.
Ungdommer gjør gruppearbeid.Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Alias er et spill som går ut på å forklare ord til medspilleren på samme lag uten å bruke selve ordet. I originalversjonen skal man for eksempel forklare ordet BUSS, og kan da si: «kollektivt kjøretøy som frakter personer, motorisert, stopper på holdeplasser» osv. I denne versjonen skal elevene forklare fagbegreper uten å bruke selve ordet.

Del klassen inn i grupper på fire, som igjen deles inn i to par. Da er to og to på lag, og spiller mot det andre paret i firergruppa. Gruppa får utdelt fagbegrepene. Hvert lag får ett minutt per tur til å forklare fagbegrepene til hverandre. De to som ikke er på det aktive laget, passer tida. Laget gjetter så mange ord som mulig på ett minutt og får ett poeng for hvert ord de gjetter riktig. Laga spiller annenhver gang helt til alle lappene er brukt opp. Det laget som har flest riktige, er vinneren innenfor firergruppa.

Forklar begrepene:

 1. husdyr
 2. kjæledyr
 3. dyrevelferd
 4. naturlig atferd
 5. temming
 6. avlsdyr
 7. arvbarhet
 8. husdyravl
 9. inseminasjon
 10. drøvtyggere
 11. enmaga dyr
 12. alteter
 13. fôrutnyttelse
 14. veterinær
 15. løsdrift
 16. fjørfe
 17. støvbading
 18. vagle
 19. melkerobot
 20. kvige
 21. beite
 22. planteeter
 23. norsk rødt fe
 24. kjøttfe
 25. kraftfôr
 26. søye
 27. grising
 28. brunst
 29. vær
 30. norsk kvit sau
 31. purke
 32. drektighetsperiode
 33. slaktekylling

Kopioriginal, lapper med begrepene:

Alias med begrep

Filer

CC BY-SASkrevet av Caroline Eriksen Krilic og Ragnhild Kjeldsen.
Sist faglig oppdatert 26.10.2017

Læringsressurser

Husdyrhold