Hopp til innhold

Fagstoff

Yrke: gartner

En gartner jobber med plante - og grønnsaksproduksjon. Som gartner trenger du kunnskap om planter, økologi og kjemi, og du må trives med praktiske arbeidsoppgaver.

Finn ut mer om yrket gartner

Se filmen over og bruk informasjon fra nettsidene under når du arbeider med oppgavene.

 1. Hvordan kan du utdanne deg til å bli gartner?

 2. Hvilke arbeidsoppgaver har en gartner?

 3. Hvilke personlige egenskaper tror du er gode å ha for en gartner?

 4. Hva trenger du kunnskap om for å jobbe som gartner? Gi eksempler og forklar hvorfor en gartner trenger denne kunnskapen.

 5. Hvor kan du få jobb som gartner?

 6. Hvilke jobber en gartner med?

 7. Hvilke råvarer, produkter eller tjenester jobber du med som gartner?

 8. På hvilken måte kan en gartner være med på å ta vare på og nyttiggjøre seg naturressurser på en måte?

 9. Hvilke andre yrkesgrupper samarbeider en gartner med?

Fagskole og høgere utdanning innen gartneri og hagebruk

Med yrkeskompetanse kan du gå videre på fagskole for å lære mer om gartneri og hagebruk. Med studiekompetanse kan du søke deg inn på universitet eller høgskole der du kan ta utdanning innen gartneri og hagebruk på både bachelor- og masternivå.

 1. Hvilke jobber kan du få med høgere utdanning i gartnerfag?

 2. Diskuter forskjeller og likheter mellom ei yrkesutdanning med fagbrev eller fagskole og ei høgskoleutdanning.

Relatert innhold

CC BY-SASkrevet av Ragnhild Kjeldsen.
Sist faglig oppdatert 02.06.2022

Læringsressurser

Gartner – næring og utdanning