Hopp til innhold

Fagstoff

Ansvar, roller og oppgaver

Tabellen viser hvilket ansvar, roller og oppgaver de ulike funksjonene i bedriften har når det gjelder HMS-arbeidet.
Profilbilde for felles HMS-ressurser. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Tabell med oversikt

ansvar, roller og oppgaver

Ansvar

Roller

Oppgaver

Arbeidsgiver

Overordnet ansvar

Leder, utøver overordnet styring av HMS-aktiviteter

Gir HMS-arbeidet status

Følger opp og etterspør resultater

Ledere for øvrig

Påse at HMS-hensyn ivaretas

Ansvar for å følge opp bedriftens praksis

Håndterer HMS-utfordringer i det daglige

Reiser saker, tar initiativ

Samarbeider med arbeidstakere og vernombud

Arbeidstakere

Medvirkningsplikt

Melder fra, kommer med forslag

Deltar i aktiviteter

Bidrar til gjennomføring

Samarbeider med leder og verneombud

Verneombud

Fremme arbeidstakernes interesser i arbeidsmiljøsammenheng

Følge opp HMS

Påser at forholdene er i overensstemmelse med regelverket

Varsler nærmeste leder

Kan stanse farlig arbeid

Tillitsvalgte

Ivareta arbeidstakeres interesser knyttet til arbeidstid, kontrakter, planer osv. som vanligvis ikke inngår i HMS-arbeidet

Representerer fagforeningen i enkelte HMS-sammenhenger, for eksempel AMU, utvikling av HMS-system

Fagforening kan utpeke verneombud under visse forutsetninger

Bedriftshelsetjeneste

Bistå arbeidsgiver og arbeidstakere i HMS-sammenheng

Forebyggende arbeid

Overvåker helse der arbeidsmiljøforhold tilsier det

Arbeidsmiljøutvalget

Koordinerende samarbeidsorgan i HMS-arbeidet

Overvåker arbeidsmiljøet

Behandler planer og HMS-systemer

Arbeidstilsynet

Forvalter arbeidsmiljølovenVeileder og kontrollerer at bestemmelsene følges, gir pålegg
CC BY-SARettighetshaver: Industriskolen
Sist faglig oppdatert 30.08.2018

Læringsressurser

HMS for arbeidsgiveren