Hopp til innhold

Fagstoff

Roller i arbeidslivet

Det finnes en rekke ulike aktører innenfor arbeidsmiljø og det systematiske arbeidet med helse, miljø og sikkerhet (HMS).
Kollegaer som har lunsj i en kafeteria. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Arbeidsgivers ansvar

Det er arbeidsgiveren som har ansvar for at arbeidsmiljøet er forsvarlig på alle måter og samsvarer med regelverket som er gitt i arbeidsmiljøloven, med tilhørende forskrifter.

Det at det finnes andre roller med oppgaver innenfor arbeidet med helse, miljø og sikkerhet (HMS), endrer ikke dette. Ulike oppgaver tilknyttet HMS-arbeidet kan delegeres til andre, men arbeidsmiljøet forblir arbeidsgiverens ansvar.

Pliktene omfatter blant annet å:

 • sørge for at lokaler og arbeidsplasser er i tråd med de kravene regelverket setter
 • sørge for løpende kartlegging av arbeidsmiljøet i henhold til risikoforhold, helsefare og velferd, og iverksette nødvendige tiltak
 • sørge for løpende kontroll av arbeidsmiljøet og arbeidstakernes helse, når det kan være fare for å utvikle helseskader på lang sikt
 • organisere og tilrettelegge arbeidet ut fra de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne
 • skaffe sakkyndig bistand til å foreta kontroller, målinger og så videre når det er nødvendig
 • sørge for at lovens bestemmelser om vernetjeneste gjennomføres
 • sørge for at arbeidstakerne får den opplæringen og instruksjonen som er nødvendig i arbeidet

Arbeidet med HMS skal være systematisk og løpende. Arbeidsgiveren er ansvarlig for å innføre og vedlikeholde et system for internkontroll. Dette er fastslått i forskriften om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter - også kalt internkontrollforskriften.

Husk

 • Alle skal bidra til et godt arbeidsmiljø.
 • Arbeidsgiver har ansvaret for at de ulike rollene i bedriften er bemannet.
 • AMU = arbeidsmiljøutvalg.
 • Det skal være representanter både fra arbeidsgiversiden og arbeidstaker i et AMU.
 • AMU jobber både forebyggende og problemløsende.
 • AMU-møter skal avholdes regelmessig.
 • Alle verneombud skal få HMS-opplæring.
 • Hovedverneombudet er et verneombud og blir som regel valgt av de ansatte.


CC BY-SARettighetshaver: Arbeidstilsynet
Sist faglig oppdatert 02.04.2020

Læringsressurser

HMS for arbeidsgiveren