Hopp til innhold

Fagstoff

Internkontrollforskriften

Arbeidsmiljøloven regulerer arbeidet med helse, miljø- og sikkerhet i ditt yrke. Systematisk helse, miljø- og sikkerhetsarbeid (HMS-arbeid) kalles også internkontroll.

Internkontrollforskriften

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) gjelder for all virksomhet som omfattes av bestemte lover som behandler ulike helse-, miljø- eller sikkerhetshensyn.

Du kan gå ut fra at den gjelder for bedriften du jobber i, så sant den produserer, selger eller tilbyr varer og tjenester. Først og fremst er internkontroll arbeidsgiverens ansvar, men alle ansatte har både rettigheter og plikter i forbindelse med HMS-arbeidet.

Hele forskriften hos lovdata.no.

HMS-arbeidet skal dokumentere

 • hvilke mål virksomheten har for helse, miljø og sikkerhet
 • hvordan virksomheten er organisert, blant annet fordeling av ansvar og oppgaver innenfor HMS
 • hvordan kartlegging av risiko er gjennomført (brev, rapporter, måleresultater og lignende)
 • hva som skal gjøres, når og av hvem, for å fremme helse, miljø og sikkerhet (handlingsplan)
 • rutine for å håndtere feil og mangler
 • hvordan HMS-rutinene gjennomgås for å sikre at de fungerer etter hensikten

Fakta om Arbeidstilsynet

Husk

 • HMS er forkortelsen for helse, miljø og sikkerhet.
 • Det er arbeidsmiljøloven som regulerer arbeidet.
 • HMS-arbeid blir også kalt internkontroll.
 • HMS-forskriften er knyttet opp mot en rekke lover og forskrifter og forvaltes av flere myndigheter.
 • Som elev og lærling må du følge en veileder daglig og være opptatt av HMS-opplæringen i ditt yrke.
CC BY-SASkrevet av Arbeidstilsynet.
Sist faglig oppdatert 31.10.2017

Læringsressurser

HMS for arbeidsgiveren