Hopp til innhold

Fagstoff

Planteplankton – grunnlag for alt liv i havet

Om lag halvparten av primærproduksjonen globalt skjer i havet. Her står de mikroskopiske planteplanktonorganismene for så å si all produksjon, og danner grunnlaget for nesten alt liv i verdenshavene. I grunne farvann er tang og tare er viktige produsenter, mens store trær er viktige på land.

Mikroskopbilde av planteplankton. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu
Elektronmkroskopbilde av Coccolithus planteplankton. Foto.

HVA ER PLANKTON?

Plankton består av et variert spekter av levende organismer som tilbringer hele eller deler av livssyklusen drivende i de frie vannmassene. Begrepet plankton er et gresk ord som betyr «det som er skapt for å vandre eller drive».

Vi deler planktonet inn i to hovedgrupper: dyreplankton, eller zooplankton, og planteplankton, eller fytoplankton.

Videre deler vi dem inn i en rekke ulike grupper, ut fra både slektskap, størrelser og livssyklus.

HOLOPLANKTON: organismer som lever som plankton hele livet.

MEROPLANKTON: organismer som har et planktonstadium som del av livssyklusen.

Følger strømmen, men noen kan svømme

Planteplanktonet er i all hovedsak prisgitt vannstrømmene, selv om mange har flageller (pisketråder) som gjør dem i stand til aktivt å bevege seg opp i den .

Flest autotrofe, men også noen miksotrofe og heterotrofe arter

Klokkeformet plankton i vann. Foto.

Vi kjenner i dag omtrent 100 000 planteplanktonarter i havet. De fleste av disse er autotrofe: De produserer organiske karbonforbindelser fra karbondioksyd (CO2) og vann (H2O) gjennom fotosyntese.

Les mer om fotosyntesen.

Det finnes også planktonorganismer som er . Videre finnes det arter i samme slekt hvor enkelte planteplankton er . De mangler fotosyntetiserende pigmenter og fungerer derfor som dyreplankton. Innen dinoflaggelatslekten Dinophysis, en slekt med arter som har en karakteristisk krukkeaktig form, finner vi både autotrofe, miksotrofe og heterotrofe arter.

Film

I filmen forteller forsker Lars Naustvoll ved havforskningsinstituttet om planteplanktonet som er samlet inn underveis i havforskningstoktet mellom Bergen og Grønland. Han viser også eksempler på mikroskopbilder som han har tatt av planteplankton samlet gjennom dette toktet.

Se Oppgaver om planteplankton og Aktiviteter med plankton.

CC BY-SASkrevet av Frank Emil Moen og Kristin Bøhle.
Sist faglig oppdatert 17.06.2019

Læringsressurser

Havet

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Kildemateriell