Hopp til innhold

Fagstoff

Fiskeriene

Fiske og fangst er ei næring med store variasjoner. Ulike typer fartøy og redskap brukes i ulike farvann, og det krever at utøverne har allsidig kunnskap. All aktivitet skal foregå i samsvar med regelverk som gjelder for ressursregulering, dyrevelferd og miljø.

Reguleringer

For å beskytte fiskeressursene mot overfiske er fiskeriene regulert. Fiskeridirektoratet og andre forskningsinstitusjoner kartlegger de ulike bestandene, og ut fra denne kunnskapen bestemmer myndighetene hvor mye som kan tas ut av hver bestand.

Bærekraftig beskatning vil si at vi høster av overskuddet i bestandene. Målet er at størrelsen på bestandene skal holde seg nokså konstant. Hver enkelt fisker må rapportere fangstene sine til myndighetene slik at alt som tas ut, blir registrert.

Reguleringene for hver enkelt art finner du på nettsidene til Fiskeridirektoratet. Reguleringsbestemmelsene omhandler gjerne

 • tidsbegrensing
  Det kan bare fiskes i visse perioder, på visse tider av døgnet eller på bestemte ukedager.
 • geografisk begrensing
  Det kan bare fiskes i bestemte områder, for eksempel nord eller sør for en angitt breddegrad.
 • minstemålsbestemmelser
  Det er ikke lov til å fange dyr under en viss størrelse. Mindre dyr som kommer i fangsten, skal settes skånsomt ut igjen.
 • redskapsbegrensing
  Det er bare lov til å bruke spesielt angitte redskaper i fisket.

Dyrevelferd og miljø

Fisk og dyr som fangstes, er også beskyttet av dyrevelferdslovgivinga. Det betyr at de ikke skal utsettes for unødig lidelse. Det er fiskerens ansvar å følge regelverket gjennom blant annet å

 • sørge for at utstyr som brukes, er lovlig og brukes i tråd med regelverket
 • se til at utstyret er i orden
 • passe på at fangsten behandles skånsomt og slaktes når den er tatt om bord
Plastavfall på strand. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Havet er stort, men likevel er mengden avfall så stor at den skader miljøet. Fisk og dyr spiser ufordøyelig avfall som fyller opp magen slik at det ikke er plass til naturlig føde. Fiskeriene må ta sin del av ansvaret for dette, da det har vært vanlig å dumpe både avfall og ødelagt bruk over bord. Dette er selvsagt forbudt etter lovverket i dag. Avfall skal tas i land og leveres til godkjent mottak.

Fiskeren må ta ansvar for at redskapet hun eller han bruker, er i en slik stand at det kan gjenfinnes og tas opp etter bruk. Redskap som blir stående, kan fortsette å fangste over lang tid. I tillegg til at materialet blir til avfall, fører dette til unødig lidelse for dyr som setter seg fast i redskapet.

Finn ut

 • Hvilke fiskerier har fiskere fra ditt distrikt deltatt i?
 • Hvilke redskaper har de brukt?
 • Hvor store fangster har de tatt?
 • Har de opplevd nedgang i fisket i perioder?
 • Har det kommet endringer i regelverket som har hatt stor betydning for aktiviteten?

Snakk med fiskere i nærmiljøet. Arbeid i grupper og lag presentasjoner.

Kan du dette om norske fiskerier? Prøv deg selv:

CC BY-SASkrevet av Trine Merethe Paulsen.
Sist faglig oppdatert 07.11.2017

Læringsressurser

Fiskeri – næring, yrket og produkter