Oppgave: Forsøk

Forsøk: Praktisk oppgave om arvelighet

Publisert: 23.03.2010, Oppdatert: 03.03.2017
Eksempel på genetisk hjul. Illustrasjon.Eksempel på genetisk hjul.
Opphavsmann: Bjørn Norheim
 

 


Eksempel:

Figuren over viser det genetiske hjulet til en jente som har frie øreflipper, rett lillefinger, haiketommel, mangler hår på fingrenes midtledd og har fregner. Hun får tallet 15.

 

 

Tips:

På slike genetiske hjul fargelegger man den ene av de to egenskapene man kan velge mellom på skjemaet: Frie eller faste øreflipper, brune eller blå øyne og så videre.
Tallet man ender opp med vil endre seg hvis man bytter rekkefølge på egenskapene, eller om man setter inn andre egenskaper.

 

Det genetiske hjuletMål: Bevisstgjøring på genetisk variasjon og det store antallet egenskaper som vi har. Se sammenheng mellom genotyp og fenotyp. Trene på å bestemme genotypen?

Utstyr: Det genetiske hjulet og gjerne noen å arbeide sammen med.

Det genetiske hjulet. Illustrasjon. Det genetiske hjulet.
Opphavsmann: Bjørn Norheim
 

 

Forklaringer til det genetiske hjulet:

 • Øreflipper: Noen har tydelig frie øreflipper (Ø-), mens andre har øreflippen festet inntil kjaken (øø).
 • Bøyd lillefinger: Hos noen er det ytterste leddet på lillefingeren bøyd innover mot ringfingeren (B-). Hos andre er ikke leddet bøyd (bb).
 • Haiketommel: Noen kan bøye det ytterste leddet på tommelen slik at det danner en vinkel ned mot 45° med leddet innenfor (tt). Hos andre er tommelen rett (T-).
 • Hår: Noen har hår på det midterste leddet på fingrene (H-), andre har det ikke (hh).
 • Fregner: Noen har fregner (F-), andre har det ikke (ff).

 

Framgangsmåte:

 1. Start i sentrum av det genetiske hjulet.
 2. Ta for deg en og en av de egenskapene som er beskrevet, og kryss av for de egenskapene som du selv har. Til slutt kommer du fram til et tall ytterst på hjulet.
 3. Etter at hele klassen har fullført, bør dere finne ut om noen har fått samme tal.

 

Vurderinger:

 • Hvis noen har fått samme tall kan dere se om de personene er mer lik hverandre enn de andre i klassen.
 • Ville de fått like tall hvis dere hadde byttet om egenskapene som står innerst og ytterst i sirkelen?
 • Vi kan føye til en egenskap (eller bytte ut); for eksempel folding av hendene med høyre (dominant) eller venstre tommel øverst. Hvordan vil det påvirke resultatet?
 • Dette hjulet registrerer kun 6 av omtrent 22 000 gener, så hvor mye forteller like tall i dette eksperimentet om lik arv/slektskap?
Oppgaver
Relatert innhold