Fagstoff

Empati

Publisert: 30.05.2010, Oppdatert: 03.03.2017

Huskelappen

Empati er evnen til å forstå en annens sinnstilstand eller følelser.

Empati er således ikke bare evnen til å se om noen er glad eller trist, men innebærer også evnen til å forstå andres motiver for handling samt deres verdier og holdninger.

 

Et viktig moment i empati er at man for eksempel opplever de andres motiver som deres, og ikke bare sine egne. I empati kan andres motiver avvike fra ens egne. Det motsatte vil være egosentrisme, som er manglende evne til å se en sak fra en annen synsvinkel enn sin egen.

Kilde: Wikipedia

Jente får trøst av venninne. Foto.

Empati kommer av det greske ordet empatheía, som kan oversettes med samfølelse eller innlevelse. Å være empatisk betyr at man har evne til å sette seg inn i et annet menneskes opplevelser og reaksjoner.

Empati er ikke det samme som å prøve å tenke seg hvordan du ville opplevd situasjonen, men det dreier seg om å forstå hvordan den andre personen opplever det.

For deg som fagarbeider er det viktig å være empatisk. Å kjenne på hvordan den andre opplever situasjonen, gjør deg bedre i stand til å vise omsorg, kommunisere og hjelpe den andre. Empati er en forutsetning for å oppnå nærhet og kontakt med bruker eller kunde.

Pleier snakker med beboer og stryker henne på kinnet. Foto.Profesjonell omsorg

 

Liten gutt får trøst. Foto.Trøst og forståelse for et barns opplevelser

Ved empatisk tenking klarer du å skille mellom dine egne og andres tanker og følelser, og på den måten forstå at en bruker kan oppleve en gitt situasjon på en helt annen måte enn du selv ville gjort.

Eksempel 1

En dag Ida er på jobb i ungdomsskolen, kommer Tommy bort til henne. Ida ser at han har grått og spør hva som har skjedd. Tommy forteller at han er redd for faren som ligger på sykehuset med hjerteinfarkt. Ida forstår hvor bekymret man kan bli i slike situasjoner, og ber ham fortelle hva som har skjedd.

Empati kommer ofte til uttrykk i dine handlinger. Dette har du kanskje merket i vanskelige situasjoner der du har pratet med mennesker som du enten har opplevd støtte og forståelse fra, eller som du har opplevd at ikke forsto deg i det hele tatt.

Empati har sammenheng med både holdninger og menneskesyn. Dersom du ser ned på et menneske, er det vanskelig å være empatisk.

Eksempel 2

I barnehagen kommer Johanna lett i konflikt med de andre barna, og de vil helst ikke ha henne med seg i leken. Når hun blir sint, hender det at hun biter de andre barna.

Lasse, som jobber i barnehagen, er opptatt av at de må finne ut hvorfor det blir slik, og framhever at Johanna sikkert har det vondt når hun ikke får leke med de andre. Han foreslår at de skal ta en prat med henne om hvordan hun har det. Ove, som også jobber i barnehagen, mener at Johanna er et vanskelig barn, og at det er hennes egen feil at de andre ikke vil leke med henne.

Diskuter hva denne historien forteller om menneskesyn, holdninger og empati.

Noen mennesker eller situasjoner er svært ukjente for oss. Slike situasjoner krever at vi prøver å sette oss inn i hvordan det kan oppleves, slik at vi kan forstå den andre.

Alle opplever vi ting som ikke er bra – det kan være sykdom, skader, ulykker eller at vi gjør dumme ting i våre liv. Selv om dette kan oppleves svært ubehagelig der og da, så er det også med på å gi oss erfaringer, som i neste omgang gjør det lettere for oss å sette oss inn i hvordan andre har det. Vi kan si at våre egne opplevelser og følelser settes på en erfaringskonto, og derfra kan vi hente dem fram når vi trenger dem.

Kilde: Wikipedia

Utfordringer til deg:

  1. Hva er empati?
  2. Se filmen fra YouTube: Svaksynt  Hvordan kan denne øvelsen hjelpe barn til å bli mer empatiske?
  3. Diskuter hva som kjennetegner mennesker som viser empati.
  4. Hvorfor og i hvilke situasjoner er empati viktig?
  5. Les om empatisk trening i lenkesamlingen.
  6. Se filmen Teselskapet . Skriv ned hvordan du tror hver enkelt av personene opplever den situasjonen som oppstår. Tren på å være empatisk. Gå sammen i grupper og diskuter det dere har notert ned.
 
Oppgaver
Relatert innhold

Generelt