Fagstoff

Sammensatte tekster

Publisert: 15.09.2009, Oppdatert: 03.03.2017

Hva er en sammensatt tekst?

Når vi hører begrepet tekst, tenker vi gjerne på ord som er skrevet ned. Men vi kan bruke ordet også om andre uttrykksmåter enn ord og skrift. En tekst kan for eksempel være tale, fotografi, kroppsspråk, tegninger, typografi og musikk.

En sammensatt tekst inneholder flere ulike uttrykksmåter. Musikkvideoen for eksempel kombinerer gjerne bilder, dans, musikk og ord. De forskjellige uttrykksmåtene virker sammen og skaper en helhet. Det er litt på samme måten som når vi lager en matrett: Den ferdige retten er mer enn summen av ingrediensene.

Les mer

Vi finner sammensatte tekster i alle slags medier: I bøker, aviser og andre papirmedier kan en sammensatt tekst bestå av tekst, bilder og typografiske virkemidler. I elektroniske medier kan tekstene i tillegg inneholde lyd og levende bilder.

Også en presentasjon av et prosjekt i klasserommet kan være en sammensatt tekst. Vi kan for eksempel spille musikk gjennom en høyttaler mens vi snakker og kommenterer bilder som vises på en skjerm i bakgrunnen.

De aller fleste tekstene vi bruker, er sammensatte. Noen ganger kan alle uttrykksmåtene i en tekst være like viktige, andre ganger dominerer én bestemt uttrykksmåte, mens andre lettere kan unnværes. En spillefilm kan ikke fungere uten bilder, og knapt nok uten replikker eller musikk. En regning fra et firma derimot har i utgangspunktet samme gyldighet uansett om det står en firmalogo på regningen eller ikke.

skjul

Hvorfor er tekstene sammensatte?

En viktig grunn til at vi lager så mange sammensatte tekster, er at de ulike uttrykksmåtene har ulike funksjoner i teksten. Et fotografi kan for eksempel vise hvordan en person ser ut, mens ordene kan fortelle hva vedkommende heter, hvor gammel han er og hvorfor han er avbildet.

I eksemplet nedenfor gir bildet et litt omtrentlig inntrykk av hvor gammel Jon Øigarden er, mens tallet forteller dette helt presist. Derimot gir bildet oss ansiktstrekkene til Øigarden mer nøyaktig enn noen ordrik beskrivelse ville klart.

Forside til ukebladet magasinet. Illustrasjon.Forside på Dagbladets lørdagsbilag 

 

Ulike uttrykksmåter kompletterer hverandre

Dersom vi kombinerer flere uttrykksmåter, kan vi skape tekster som utnytter det de ulike uttrykksmåtene fungerer best til. De to bildene nedenfor viser i utgangspunktet det samme, nemlig Universitetet i Agder. Kartet kan gi oss oversikt ved å vise plassering, avstand og målestokk, men det er kanskje lettere å kjenne seg igjen ved å se på et fotografi.

Universitetet i Agder. Foto.Fotografi 
Kart over Universitetet i Agder. Illustrasjon.Kart 


Appell til hode og hjerte

Fotografier og musikk er ofte velegnede til å engasjere følelsene våre, mens skriftspråket gjerne har andre funksjoner i samspillet med bilder og lyd. I eksemplet nedenfor ser vi et fotografi som appellerer sterkt til følelsene. Mange kjenner et tydelig ubehag i møte med slike bilder. Den skriftlige teksten skal hjelpe oss til å omsette følelsene til handling. Ordene informerer om hva vi kan gjøre for å hjelpe mennesker som opplever tortur.

Kampanjebilde for amnesty international. Reklame.Kampanjebilde Amnesty