Skip to content

Short Film

Inn i vårt mørke hus

Kortfilmen Inn i vårt mørke hus er regissert av den norsk-kurdiske filmregissøren og skuespilleren Irasj Asanti, kjent for sine roller i blant annet tv-seriene Brødre og Nobel. Filmen tar opp et aktuelt og brennbart tema, tvangsekteskap.

Film om tvangsekteskap

At dette temaet fremdeles provoserer, fikk Asanti selv merke da han skulle skaffe hovedrolleinnehaver til filmen. Mange meldte seg, men trakk seg da de fikk høre hva filmen handlet om. Det var vanskelig å få noen til å spille en ung kurdisk kvinne som forsøker å bryte med familiens tradisjonelle verdier. Asanti endte derfor opp med å engasjere sin egen søster i rollen som Sara. Selv spiller han faren i filmen.

Handlingen

Filmen åpner på en fest. Sara danser med den norske kjæresten sin, Erik, og hygger seg med venner. Så kommer broren og skal «redde» henne bort fra situasjonen. Erik forsøker å gripe inn, og blir banket opp. Filmen følger Sara og den stillferdige kampen hun kjemper mot kravene som familien stiller til henne. Vi blir kjent med de ulike familiemedlemmenes reaksjoner på Saras «fornorskede» liv. Faren, som er familiens overhode, har klare krav om at Sara skal gifte seg med en familien har valgt for henne. Moren er noe mer forsonlig og forståelsesfull i møte med Saras egne ønsker. Broren har den vanskelige dobbeltrollen. Som ung kurdisk mann skal han sørge for at familiens verdier blir opprettholdt, og at de ikke vanæres av Saras livsstil og valg. Men som ung mann oppvokst i Norge ser han også Saras kamp for å leve sitt eget liv. Og filmen har en åpen, og kanskje litt overraskende, slutt.

Related content

CC BY-SAWritten by: Heidi Mobekk Solbakken.
Last revised date 08/26/2020

Learning content

Identitet