Hopp til innhold

Utlysning læreravtale vg2 industriteknologi

NDLAs fagredaksjoner har behov for å knytte til seg spisskompetanse på enkelte fagområder gjennom læreravtaler. En læreravtale er en avtale av begrenset omfang som kommer i tillegg til ordinær stilling på egen skole. Søknadsfrist: 3. mars 2024
En mann går forbi en IKEA-miljøstasjon der en kan levere ulike typer avfall, som tomme batterier, elektriske apparater osv., til resirkulering. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Læreravtale: Resirkulering og gjenbruk – livsløpsvurdering

NDLA er i gang med å utvikle programfagene for vg2 industriteknologi. Våren
2024 ønsker redaksjonen å inngå avtale med en lærer med særlig kompetanse
innen emnet resirkulering og gjenbruk.

Vi ønsker oss 3–5 fagartikler om emnet og et tilhørende oppgavesett som skal
være med på å dekke følgende kompetansemål:

Eleven skal

  • beskrive og reflektere over betydningen av resirkulering og
    materialgjenvinning

Artiklene skal

  • beskrive en resirkuleringsprosess

  • beskrive LCA (livsløpsvurdering)

  • ta for seg livsløpet til et produkt

  • beskrive og reflektere over kostnads- og energiforbruk

  • beskrive bruk av livsløpskalkulator for kartlegging av miljøfotavtrykk

Artiklene kan ta utgangspunkt i filmen Bilens kretsløp:
https://kunnskapsfilm.no/prosjekter/gjenvinningsskolen-2-0/bilens-kretslop/

Den som får oppdraget, vil få veiledning og støtte fra redaksjonen og fra
NDLAs språkteam i skriveprosessen.

Det skal være god sammenheng mellom refleksjons- og arbeidsoppgavene og
innholdet i fagartiklene.

Oppdraget har en ramme på inntil kr 35 850,–

Interesserte kan ta kontakt med læremiddelansvarlig Haldor Hove for
ytterligere informasjon. E-post: haldorhove@ndla.no

Betingelser

Du må være ansatt i en av NDLAs samarbeidende fylkeskommuner.

Du må ha relevant utdanning, spisskompetanse på fagområdet og erfaring fra
undervisning i videregående opplæring på det aktuelle programområdet / de
aktuelle programområdene. Erfaring fra produksjon av digitale læremidler
vektlegges.

Søknaden

Legg ved oppdatert CV og eksempler på læringsressurser eller
undervisningsopplegg som du har utviklet selv, og som er relevante for
oppdraget.

Send søknaden til NDLA v/Anne Høgestøl (stilling@ndla.no), med kopi til
leder for Bygge og bedre fag Ole Fossgård (olefossgaard@ndla.no).

Søknadsfrist: 3. mars 2024

CC BY-SASkrevet av NDLA.
Sist faglig oppdatert 18.01.2024