Hopp til innhold

Samisk kultur

Samisk kultur er en del av den norske kulturen, men det er også en egen, mangfoldig kultur. Samene er én av flere minoriteter i Norge, men de står i en særstilling ettersom de utgjør urbefolkningen i Norge.
Samisk kvinne bærer et lite barn. Begge er kledd i tradisjonelle samiske klær. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Minoriteter

Grupper som er i flertall, kaller vi gjerne majoriteter. Grupper som er i mindretall i et samfunn, kaller vi minoriteter. Minoritetene deles ofte i to grupper:

 • etniske minoriteter
 • religiøse minoriteter

Urbefolkning

Samene er en urbefolkningsgruppe som har hatt tilhørighet i Norge lenge før den norske stat ble opprettet. De står derfor i en særstilling som minoritetsgruppe, og de har rettigheter som andre grupper i Norge ikke har. Dette gjelder blant annet:

 • rett til opplæring på eget språk
 • eget parlament (Sametinget)
 • radio- og fjernsynsstasjon med egne sendinger
 • egne samiske skoler og samisk høyskole

Slik har det ikke alltid vært. I lange perioder har den samiske befolkningen vært utsatt for undertrykking, mishandling og forsøk på fornorsking. På femtitallet ble samiske barn plassert på internatskoler hvor det ikke var lov å snakke annet enn norsk. I denne perioden var det mange samer som ikke lærte samisk skikkelig.

Samisk kultur

Når vi snakker om samisk kultur, tenker vi ofte på den tradisjonelle kulturen med:

 • reindrift
 • samisk språk og joik
 • samiske klær og sko
 • duodji, samisk brukskunst
 • samisk mat
 • Sametinget
 • den samiske nasjonaldagen (6. februar) og det samiske flagget

Hvor stor tilknytning samer i dag har til punktene over, vil variere mye. For eksempel vil pizza være vanligere mat enn den tradisjonelle samiske maten for en god del samer.

Fagarbeider

Som fagarbeider i helse- og oppvekstsektoren vil du ha behov for kunnskaper om samisk kultur dersom du arbeider i samiske bosettingsområder eller møter samiske brukere der du jobber. Som barne- og ungdomsarbeider skal du bidra til at barn og unge får kunnskaper om samisk kultur.

Utfordringer til deg

 1. Lag en plakat som beskriver samisk kultur.
 2. Se filmen Samisk barneoppdragelse over.
  Hvilke sider ved samisk kultur blir beskrevet i denne filmen?
  Hvordan tror du de opplevelsene barna får, påvirker oppveksten deres?
 3. Fordypningsoppgave: Les mer om urfolk og samisk kultur på samfunnsfagsidene.

Relatert innhold

CC BY-SASkrevet av Trine Merethe Paulsen og Guri Bente Hårberg.
Sist faglig oppdatert 12.03.2020