Hopp til innhold

Blodtyper og blodoverføring

Skjemaet viser forenklede modeller av røde blodlegemer og antistoffer i AB0-systemet. De tre allelene som bestemmer blodtypen, er A, B og 0 (null). Antigenene på overflaten til blodcellene er i virkeligheten små proteinstrukturer, men vi har valgt å tegne store antigener som "A" og "B" for å gjøre forskjellen tydelig. Hvis en pasient får overført en blodtype som han har antistoffer mot, vil blodet klumpe seg (agglutinere). Overføring av feil blodtype kan derfor skape en livstruende situasjon.

Blodtype Genotyp Røde blodlegemer Antistoff i serum Kan få blod fra Kan gi blod til
A AA eller A0
Rød blodcelle med A på overflaten.
Blodtype A
Antistoff som binder seg til overflanten på blodceller type B.
Anti-B
A og 0 A og AB
B BB eller B0
Rød blodcelle med B på overflaten.
Blodtype B
Antistoff som binder seg til antigen.
Anti-A
B og 0 B og AB
AB AB
Rød blodcelle med A og B på overflaten.
Blodtype AB
ingen Alle AB
0 00
Blodcelle med glatt overflate.
Blodtype 0
Antistoff som binder seg til antigen.
Anti-A og Anti-B
0 Alle