Hopp til innhold

TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgaver og aktiviteter

Hva er mobbing?

Mobbing, trakassering og diskriminering som er knyttet til arbeidsplass og skole, kan gi store helseproblemer. Hva kan gjøres for å hindre slik atferd?

Bildet viser ei jente som står for seg selv og er trist

Oppgave 1

Mobbing

  1. Hva legger dere i begrepet mobbing?
  2. Kjenner dere til at det skjer / har skjedd mobbing på skolen eller i sosiale medier?
  3. Hvis ja: Hva har du og andre på skolen gjort for å stanse mobbingen?
  4. Hvis nei: Hva har skolen gjort for å hindre mobbing?
  5. Hva er forskjellen på erting og mobbing?

Oppgave 2

Diskriminering og rasisme

Ta utgangspunkt i definisjonene av diskriminering og rasisme.

  • Gi eksempler fra nærmiljøet ditt på krenkende atferd.
  • Drøft og gi eksempler på hvordan vi kan/bør reagere på slik atferd.

Læringsressurser

HMS for eleven