Hopp til innhold

SubjectEmne

EMNE

HMS for eleven

Skolemiljøet skal fremme helse, trivsel og læring. Opplæringsloven krever at skolen aktivt og systematisk jobber for å skape et godt psykososialt miljø, der hver enkelt skal oppleve trygghet og sosial tilhørighet. Loven inneholder også krav til skolens fysiske miljø.

Fire ungdommer som sitter rundt et bord i skolegården og prater. Foto.

Læringsressurser

HMS for eleven