Hopp til innhold

Mediesamfunnet og medieuttrykk Vg1

 1. Home
 2. Mediesamfunnet og medieuttrykk Vg1ChevronRight
SubjectEmne

Emner

Filter

 • Ytringsfrihet handler om retten til å gi uttrykk for det du mener. Ytringsfrihet er en grunnleggende rettighet og en forutsetning for demokratiet vårt.

 • I et demokrati er det viktig med mediemangfold, god representasjon av befolkningen og balansert makt fra og over mediene.

 • Her får du støtte til hvordan du kan planlegge og gjennomføre produksjoner av egne medieuttrykk. Du lærer også å analysere og tolke egne og andres uttrykk.

 • Etikk og lovverk

  I emnet etikk og lovverk lærer du mer om mediebransjens lover, regler og etiske hensyn.

 • Kilder

  Hvordan blir du god i arbeid med kilder? Øv og lær. Her finner du en rekke ressurser som hjelper deg med det.

 • Journalistikk

  God journalistikk er en forutsetning for demokratiet. Journalisten skal oppfylle pressens samsfunnsoppdrag og jobbe med sannheten som rettesnor.

 • Markedsføring handler om å forstå målgruppene sine og få kunder til å kjøpe et bestemt produkt eller et produkt framfor et annet.

 • I kommunikasjonsarbeid planlegger du kommunikasjon på vegne av en virksomhet.

 • Idéutvikling og kreativitet er viktige sider ved designprosessen. Ulike kreative metoder vil gjøre deg rustet til å tenke variert og nytt.

 • Stil- og filmhistorien gir oss eksempler på at uttrykk avgrenset i tid og sted får fellestrekk på grunn av tekniske nyvinninger og ideologiske strømninger.

 • Bilde

  Emnet bilde gir en praktisk innføring i kamerabruk, komposisjonsprinsipper for foto og håndtering av produksjonsutstyr.

 • Tekst

  Hva vil det si å skrive i mediefaget? Vi ser på skriving som medieproduksjon.

 • Grafisk design

  Farge, typografi, former og komposisjonsprinsipper er sentralt når enkeltelementer skal settes sammen til et grafisk design.

 • Lyd

  Lydopptak, valg av mikrofon, opptaksutstyr, stemmebruk og lydredigering har noe å si for kvaliteten på resultatet av en lydproduksjon.

 • Video

  Hvordan bruke fortelleteknikker og virkemidler i video? Hvordan håndtere og bruke produksjonsutstyr? Og hvordan planlegge og gjennomføre en produksjon?

Mediesamfunnet og medieuttrykk

En hånd holder en mobiltelefon med bilde av en jente som har logoer fra ulike sosiale medier i en tenkeboble over hodet.

Mediesamfunnet og medieuttrykk

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert. Abonner på siste nytt fra NDLA.

Facebook