Hopp til innhold

  1. Home
  2. Historie Vg2 og Vg3ChevronRight
  3. Samfunn og mennesker i tidChevronRight
  4. Krig og konflikterChevronRight
  5. Krigen i NorgeChevronRight
  6. Skolen i Finnmark og Nord-Troms under 2. verdenskrigChevronRight
SharedResourceDelte ressurser

Historisk materiale

Skolen i Finnmark og Nord-Troms under 2. verdenskrig

Et overordnet formål med historiefaget er å fremme evnen til å vurdere og bearbeide historisk materiale. Dette innebærer ofte å fortolke skriftlige kilder, en metode som kalles hermeneutikken. Her skal du få prøve deg som historieforsker.

skolebarn med norske flagg foran ruinene av en skole i Vadsø etter nedbrenningen av Finnmark. Januar 1945. Foto.
Skolebarn med flagg foran ruinene av en skole i Vadsø etter nedbrenningen av Finnmark.

I disse oppgavene skal du første og fremst vurdere og bruke kilder om skolesituasjonen i Finnmark og Nord-Troms under den andre verdenskrigen. Du skal også vurdere arkivenes betydning.

Oppgave 1

Studer vedlagt skolestatistikk for Finnmark, 1941-42.

Skolestatistikk for Finnmark 1941-42. Folkeskolen i bygdene

Filer

a) Hva slags type kilder er dette? Primærkilder eller sekundærkilder? Levning eller beretning? Førstehåndsberetning eller andrehåndsberetning?

b) Hvilken informasjon kan du trekke ut fra dokumentene?

Oppgave 2

De vedlagte dokumentene omhandler skolearkiver under andre verdenskrig.

Brev til skoledirektøren i Finnmark angående skolestatistikken for 1943/44

Vurder: Hvilken betydning har arkivene for samfunnet og for historieskrivingen?

Oppgave 3

Kilder

Til skoledirektøren om skoleforhold i Alta, 1943

Filer

Forsøk å skrive om skolesituasjonen i Finnmark og Nord-Troms under andre verdenskrig med utgangspunkt i det utvalgte kildematerialet. Bruk også sekundærlitteratur. Husk riktig kildehenvisning i teksten.

Læringsressurser

Krigen i Norge

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Kildemateriale