Hopp til innhold

 1. Home
 2. Historie Vg2 og Vg3ChevronRight
 3. Samfunn og mennesker i tidChevronRight
 4. Krig og konflikterChevronRight
 5. Krigen i NorgeChevronRight
 6. LærerstridenChevronRight
SharedResourceDelte ressurser

Kildemateriale

Lærerstriden

Lærerstriden er navnet vi i ettertida har satt på uroen som fulgte etter at NS-styret krevde at alle landets lærere skulle være medlemmer av Norges Lærersamband. Det førte til at en del lærere ble sagt opp og andre sendt på straffarbeid i Finnmark.

Norske lærere ble arrestert for motstand mot nazifiseringen av den norske skolen. Her er 11 arresterte lærere på tvangsarbeid i Kirkenes våren 1942
Lærere på tvangsarbeid i Kirkenes.

Norges Lærersamband

Norges Lærersamband ble opprettet av Nasjonal Samling i februar 1942. Det skulle favne alle som jobbet i skoleverket i Norge. Tanken var å benytte organisasjonen som et redskap til å forme lærerne og kontrollere hva de igjen skulle lære videre til elevene. Man skulle på denne måten spre NS sin ideologi og verdensanskuelse. Siden alle barn gikk i skolen, ville dette bli en sterk påvirkningskanal. Dette ville nemlig gi nazistene innpass på alle skoletrinn. Alle lærerne ble i 1942 pålagt medlemsplikt gjennom «lov» om Norges Lærersamband.

Lærere sendes til Kirkenes

Det kom til store protester mot dette, og det skulle bli en av de store symbolkampene mot okkupantene – i ettertida betegnet som holdningskampen. Lærerne protesterte mot medlemskapet. Bare 1200 av ca. 14 000 lærere meldte seg inn, til tross for trusler om oppsigelse og tilbakeholdelse av lønn. 11 000 lærere sendte dessuten individuelle protestbrev mot medlemskapet. Dette førte til massearrestasjon av lærere 23. mars 1942, og for å statuere eksempler og om mulig true lærerne til å slutte seg til lærersambandet, ble ca. 650 av dem sendt på tvangsarbeid til Kirkenes. Dessuten ble lærere i sentrale posisjoner og verv sagt opp fra sin stilling.

Denne saken ble behørig omtalt i den tyskkontrollerte pressen. Også den frie norske pressen fra utlandet omtalte saken, men da på en helt annen måte.

Oppgave 1

 1. Hvorfor var det så viktig for myndighetene å påvirke hva lærerne sa og mente?
 2. Hvorfor tror du overlærerene ble oppsagt?

Oppgave 2

 1. Hvorfor fikk denne saken så bred omtale i pressen?
 2. Hvorfor er disse to framstillinger av saken så forskjellige?
 3. Har du hørt om andre land eller ideologier som driver politisk påvirkning via skolen? Hvilke?

Læringsressurser

Krigen i Norge

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Kildemateriale