Hopp til innhold

 1. Home
 2. Historie Vg2 og Vg3ChevronRight
 3. Samfunn og mennesker i tidChevronRight
 4. Krig og konflikterChevronRight
 5. Krigen i NorgeChevronRight
 6. Den norske skolen utfordresChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Den norske skolen utfordres

Allerede i løpet av de første dagene etter invasjonen i april 1940, ble de fleste skolene overtatt som militærforlegninger. Elever og lærere sto uten undervisningslokaler, og skolemyndighetene måtte tenke nytt. Og tenke nytt gjorde skolemyndighetene på mer enn én måte.

Norske lærere ble arrestert for motstand mot nazifiseringen av den norske skolen. Her er 11 arresterte lærere på tvangsarbeid i Kirkenes våren 1942
Norske lærere ble arrestert for motstand mot nazifiseringen av den norske skolen. Her er 11 arresterte lærere på tvangsarbeid i Kirkenes våren 1942.

Medlemskap i NS Ungdomsfylking

I februar 1942 ble medlemskap i NS Ungdomsfylking gjort obligatorisk, og dette ble formidlet fra Kirkedepartementet.
Det som ble vedtatt, var at

[e]nhver norsk gutt eller gjente skal for sin nasjonale oppdragelses skyld og for å tjene sitt folk og fedreland tjenstgjøre i N.S. Ungdomsfylking. Plikten til ungdomtjeneste begynner 1ste januar det året 10-års alderen nåes, og opphører 31te desember det år 18-års alderen nåes. Kilde: Nasjonal Samlings Ungdomsfylking

Dette er vedtaket som ble motarbeidet av landets lærere. I løpet av noen uker hadde 85 % av dem sendt inn følgende protestbrev:

Jeg finner ikke å kunne medvirke til en oppdragelse av Norges ungdom etter de linjer som er satt opp av NS' ungdomstjeneste, da dette strider mot min samvittighet. Da et medlemskap etter landslederens uttalelser bl.a. pålegger meg forpliktelser til en slik oppdragelse, og det dessuten stilles andre krav som strider mot mine tilsettingsvilkår, finner jeg å måtte meddele at jeg ikke kan betrakte meg som medlem av lærersambandet. Kilde: Nasjonal Samlings Ungdomsfylking

Foreldre protesterer

Nærmere en halv million foreldre sendte inn følgende protestbrev:

«Jeg ønsker ikke at mitt barn skal delta i NSUF's ungdomstjeneste, da de retningslinjer som er trukket opp for dette arbeidet, strider mot min samvittighet.»

Sterke reaksjoner mot lærerne

Avisutklipp om lærertransport

Dette ble altså ikke positivt mottatt av NS, og det resulterte i at mange lærere ble arrestert. Noen av lærerne fra Trondheim ble avsatt og sendt til Falstad (tysk konsentrasjonsleir i Ekne ved Levanger). Andre ble sendt nordover med skipet Skjerstad.

Siden få med lærerutdanning ville søke stillingene etter dem, måtte mange barn og unge nøye seg med stadige vikarer.

Nye fag i skolen

I august 1944 blir det i Adresseavisen beskrevet et behov for å innføre et nytt fag i skolen, nemlig raselære. Det var Kirke- og undervisningsdepartementet som sto bak dette. Det nye faget var rettet mot sjuende klasse og skulle kobles sammen med det eksisterende faget helselære. Boka de skulle bruke, var Slekt og individ, den skulle være både kortfattet og populær.

Dette ble av mange sett på som et forsøk på å nazifisere skolen. Faget ble aldri innført. Det kan skyldes motstand mot det blant lærerne, og at skoleåret etter var Norge igjen et selvstendig land.

Kilder

I Norsk Tidend, utgitt av den Kongelige Norske Regjerings informasjonskontor i London, ble den tøffe behandlingen av de norske lærerne beskrevet slik:

E-bok: Slekt og individ

Sverre Kvassnes, Egil Rian, Sigurd Saxlund:

Centralforlaget, 1944

Læringsressurser

Krigen i Norge

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Fagstoff

 • SubjectMaterialFagstoff

  Skolegang under krigen

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Skolesituasjonen i Finnmark og Nord-Troms under 2. verdenskrig

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Forbudt kjærlighet: Historien om «tyskerjentene»

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Krigsseiler forteller: Å seile i konvoi, og senkingen av Bismarck

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Album fra konsentrasjonsleirene Natzweiler og Dachau

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Max Manus – en norsk krigshelt

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Radioforbud

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Hjelp fra Sverige

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Min familie i krigens dager

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Lag par av hendelser, navn og årstall

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  De Havilland DH 98 Mosquito

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Diskusjonsoppgaver: «Forbudt kjærlighet»

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Tidsvitner fra andre verdenskrig

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
SubjectEmne

Kildemateriale

 • SharedResourceDelte ressurser

  Frigjøringsdagen 1945

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SharedResourceDelte ressurser

  Forbudt kjærlighet: Norske kvinners forhold til tyske soldater

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SharedResourceDelte ressurser

  Bomberegn over Rjukan

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SharedResourceDelte ressurser

  Dødelig nyttårsaften i Oslo

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SharedResourceDelte ressurser

  Julius Paltiel – å forske på en person

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SharedResourceDelte ressurser

  Familien Scharff

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SharedResourceDelte ressurser

  Økonomisk kollaborasjon

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SharedResourceDelte ressurser

  Begrenset bevegelsesfrihet

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SharedResourceDelte ressurser

  Rasjonering av mat og klær

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SharedResourceDelte ressurser

  Matmangel og arbeidshjelp

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SharedResourceDelte ressurser

  Skolehverdag under okkupasjonen

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SharedResourceDelte ressurser

  Skolen i Finnmark og Nord-Troms under 2. verdenskrig

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SharedResourceDelte ressurser

  Rapport fra fylkesmannen i Hedmark 1943 om jødene i Norge

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff