Hopp til innhold

  1. Home
  2. Historie Vg2 og Vg3ChevronRight
  3. Samfunn og mennesker i tidChevronRight
  4. Krig og konflikterChevronRight
  5. Krigen i NorgeChevronRight
  6. Begrenset bevegelsesfrihetChevronRight
SharedResourceDelte ressurser

Kildemateriale

Begrenset bevegelsesfrihet

Under andre verdenskrig påla de tyske okkupantene store begrensninger på nordmenns bevegelsesfrihet. De definerte grensesoner hvor det ikke var lov å oppholde seg uten å ha en grunn, for eksempel at man bodde eller arbeidet der.

Norske flyktninger på vei over grensen til Sverige. Bildet viser to menn med ryggsekk.
Mange nordmenn flyktet til Sverige under krigen. Derfor var det ulovlig å oppholde seg ved grensen uten grenseboerbevis.

Norge – et strategisk viktig område

Tyskland brukte store ressurser på å okkupere og besette Norge. Dette fordi de tilla denne delen av Europa stor strategisk betydning. Den lange norske kysten egnet seg godt som utgangspunkt for å kontrollere den nordlige delen av Atlanterhavet med krigsskip og ubåter, og tyskerne fryktet også en alliert invasjon i Norge før det viste seg at de allierte valgte Normandie som landgangsområde i 1944.

Grenseboerbevis

Nærheten til Sovjetunionen gjorde det også viktig for tyskerne å kontrollere Norge. For å undertrykke motstandsbevegelsen, og hindre antitysk virksomhet, ble alle nordmenn pålagt å gå med id-papirer til enhver tid. De som bodde nær grensen til Sverige eller Sovjet, fikk i tillegg egne grenseboerbevis, og personer som ikke bodde i grensesonene, måtte søke om reisetillatelse og oppholdstillatelse i disse områdene. Det fikk de utelukkende om de hadde god grunn til det. Dette la store begrensninger på befolkningens bevegelsesfrihet og ble enda en vanskelighet som man måtte forholde seg til som et resultat av okkupasjonen.

Oppgave

Studer kilden

  1. Hvem har skrevet denne rapporten?
  2. Når ble den skrevet?
  3. Hva forteller denne kilden om mulighetene for å reise innenlands under krigen?
  4. Grensesonen var områder nær grensen. Hvorfor tror du at man måtte ha spesialtillatelse for å bevege seg der?

Læringsressurser

Krigen i Norge

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Kildemateriale