Hopp til innhold

 1. Home
 2. Historie Vg2 og Vg3ChevronRight
 3. Samfunn og mennesker i tidChevronRight
 4. Krig og konflikterChevronRight
 5. Krigen i NorgeChevronRight
 6. Rasjonering av mat og klærChevronRight
SharedResourceDelte ressurser

Kildemateriale

Rasjonering av mat og klær

I denne oppgaven skal du lære om hvordan det var å leve for folk flest i det tyskokkuperte Norge fra 1940 til 1945. Du skal studere og tolke en rekke fotografier som vil vise deg hvordan hverdagslivet var for de fleste under andre verdenskrig i Norge.

Stol med teksten - køstolen - du trenger den

Mangel på det meste

Da tyskerne okkuperte Norge 9. april 1940, begynte en ny hverdag for folk flest i Norge. I kjølvannet av krigen kom mangel på mat, klær og medisiner. Spesielt merkbar ble denne mangelen i byene, hvor man var avhengig av å få kjøpt det man trengte i hverdagen.

De som bodde utenfor byene, kunne dyrke grønnsaker, frukt og bær. Kjøttbehovet ble dekket ved husdyrhold som ku, sau, gris, høns og kaniner, alt etter hvor god plass man hadde. Men i byene var det ikke like lett å dyrke grønnsaker og holde husdyr. Det var rett og slett ikke plass til det, selv om noen forsøkte å dyrke grønnsaker på taket eller holde kaniner på balkongen.

Rasjoneringskort

For å sikre en mest mulig rettferdig fordeling av produkter som mat og klær ble det delt ut rasjoneringskort. For hver gang man kjøpte en vare, ble et av merkene på rasjoneringskortet klippet vekk. Dette betydde at man fikk kjøpt et produkt bare så lenge man hadde et gyldig rasjoneringskort på akkurat den varen.

Rasjoneringskort ble delt ut til alle familier med jevne mellomrom. Men selv om man hadde rasjoneringskort, så var det ikke alltid mulig å få brukt dem. Butikkene var rett og slett tomme.

Oppgave 1 – Lite mat

Studer bildet, les teksten som hører

til, og svar på spørsmålene.

Kilde

tomme butikkvinduer
Norwegian official photo S-1075. «Oslo oktober 1942. Kjøttforretning i Grensen. Et fat med småsild og en plakat med utdelingsdag for de forskjellige kundenumrene er alt de har å stille ut. De øvrige vinduene er tomme.»
 1. Beskriv kort det du ser på bildet.
 2. Hva slags varer kunne man kjøpe i denne butikken?
 3. Kunne hvem som helst stikke innom og kjøpe det de ønsket? Hvorfor? / Hvorfor ikke?

Oppgave 2 – Alternative varer

Studer bildet og les teksten som hører til.

Kilde oppgave 2

butikkvindu med sko av fiskeskinn
«Varemangelen i Norge. Rasjoneringen i Norge er for en rekke varers vedkommende nærmest illusorisk. Selv om kortene gir en viss innkjøpsrett, mangler varen. Karakteristisk er en annonse i høst som kunngjorde at ‘nye skokort kan hentes, hvorpå fåes et kilo syltesukker’. I parentes bemerket var sukkeret et tilskudd som var ordnet fra Sverige via Danmark. De matvarer som overhode utdeles, kan telles på fingrene. Firmaer tilhørende andre brancher står der med så godt som tomme utstillingsvinduer, hvor de da ikke ...»
 1. Hva selger de i denne butikken?
 2. Hva er det som gjør varene her annerledes enn de man ville finne i en tilsvarende butikk i dag?
 3. Hvorfor kunne de ikke bruke det samme materialet på skoene som vi gjør i dag?

Oppgave 3 – Rasjonering

Studer bildet og les teksten som hører til.

Kilde oppgave 3

innpakket fisk
S.2708: «En månedsrasjon frossen torsk for 4 personer – det er hva en ser på dette bilde, som bedre enn mange ord beskriver matsituasjonen i fiskelandet Norge. Torsken er kjøpt av en husmor i Oslo i den forretningen hvor hun er kunde. I henhold til rasjoneringsbestemmelsene fikk hun dette stykket frossen torsk til sin familie, som består av 4 personer. Samtidig ble hun meddelt at dette var alt hun kunne pårekne å få av varen iløpet av hele måneden. London, 30.3.44»
 1. Hvor mange var det i familien som fikk denne fisken på deling?
 2. Hvor lenge var det til neste gang familien kunne få fisk til middag igjen?
 3. Hvorfor var det så lite fisk å få, tror du? Begrunn svaret.

Oppgave 4 – Refleksjon

Se nå på alle tre bildene under ett og svar på følgende spørsmål:

 1. Når og hvor er bildene tatt?
 2. Hvem tok bildene, og hvorfor? Hva var formålet?
 3. Hva forteller disse bildene deg om hverdagslivet under krigen?
 4. Er disse tre bildene gode historiske kilder til å fortelle om matmangelen under krigen, synes du? Begrunn svaret.

Læringsressurser

Krigen i Norge

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Fagstoff

 • SubjectMaterialFagstoff

  Skolegang under krigen

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Skolesituasjonen i Finnmark og Nord-Troms under 2. verdenskrig

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Forbudt kjærlighet: Historien om «tyskerjentene»

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Krigsseiler forteller: Å seile i konvoi, og senkingen av Bismarck

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Album fra konsentrasjonsleirene Natzweiler og Dachau

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Max Manus – en norsk krigshelt

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Radioforbud

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Hjelp fra Sverige

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Min familie i krigens dager

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Lag par av hendelser, navn og årstall

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  De Havilland DH 98 Mosquito

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Diskusjonsoppgaver: «Forbudt kjærlighet»

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Tidsvitner fra andre verdenskrig

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
SubjectEmne

Kildemateriale

 • SharedResourceDelte ressurser

  Frigjøringsdagen 1945

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SharedResourceDelte ressurser

  Forbudt kjærlighet: Norske kvinners forhold til tyske soldater

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SharedResourceDelte ressurser

  Bomberegn over Rjukan

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SharedResourceDelte ressurser

  Dødelig nyttårsaften i Oslo

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SharedResourceDelte ressurser

  Julius Paltiel – å forske på en person

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SharedResourceDelte ressurser

  Familien Scharff

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SharedResourceDelte ressurser

  Økonomisk kollaborasjon

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SharedResourceDelte ressurser

  Begrenset bevegelsesfrihet

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SharedResourceDelte ressurser

  Matmangel og arbeidshjelp

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SharedResourceDelte ressurser

  Skolehverdag under okkupasjonen

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SharedResourceDelte ressurser

  Skolen i Finnmark og Nord-Troms under 2. verdenskrig

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SharedResourceDelte ressurser

  Rapport fra fylkesmannen i Hedmark 1943 om jødene i Norge

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff