Hopp til innhold

 1. Home
 2. Historie Vg2 og Vg3ChevronRight
 3. Samfunn og mennesker i tidChevronRight
 4. Krig og konflikterChevronRight
 5. Andre verdenskrigChevronRight
 6. Andre verdenskrig i NordenChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Andre verdenskrig i Norden

Finske skitropper under vinterkrigen mot Sovjetunionen, vinteren 1939-40. Foto.

Les om Norden under andre verdenskrig før du svarer på oppgavene.

NB! Disse oppgavene krever litt ekstra av deg, og du må også finne informasjon selv.

Oppgave 1 Sverige

Mange syntes både under og etter krigen at svenskene hadde vært altfor tyskvennlige, og at de burde gjort mer for å hjelpe nordmenn og dansker.


Finn ut mer om grunnene til at svenskene førte sin nøytralitetspolitikk som de gjorde. Hadde de noe annet valg?

Oppgave 2 Finland

Finnene var allierte med tyskerne under store deler av krigen. Skriv en artikkel om dette og hvordan situasjonen utviklet seg i Finland under krigen.

Spørsmål du kan forsøke å svare på i artikkelen din, kan være:

 • Hva skjedde etter at finnene kapitulerte i 1944?
 • Hvordan var synet på Finland her i Norge?
 • Hva var grunnlaget for Vinterkrigen, og hva fikk den å si for nordisk samarbeid.
 • Hvilken hjelp fikk finnene i forsvarskrigen mot Sovjetunionen?

Oppgave 3 Danmark

 1. Finn de viktigste likhetstrekk og forskjeller mellom motstandskampen i Norge og i Danmark.
 2. Hva var de viktigste forskjellene mellom de danske og de norske politikernes holdning til okkupasjonsmakten?
 3. Danmark sendte 12 000 frivillige soldater til å delta på tysk side i kampene på østfronten. Finn ut mer om skjebnen til disse frontkjemperne.

Oppgave 4 Island

 1. Finn ut mer om konvoiene i Atlanterhavet og hvilken rolle basene på Island spilte i denne trafikken.
 2. Amerikanerne nedla sin base på Keflavik i 2006, men tok den i bruk igjen i 2016. Hva er bakgrunnen for det?

Læringsressurser

Andre verdenskrig

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter