Hopp til innhold

 1. Home
 2. Historie Vg2 og Vg3ChevronRight
 3. Samfunn og mennesker i tidChevronRight
 4. Krig og konflikterChevronRight
 5. Andre verdenskrigChevronRight
 6. Kampen om kinoenChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Kampen om kinoen

Under krigen fikk kinoene stor betydning både for NS-myndighetene, hjemmefronten og publikum. Oppgavene egner seg som tverrfaglige oppgaver i historie og mediefag. Del gjerne elevene inn i grupper og fordel oppgavene mellom gruppene.

Salg av kinobiletter på Kinocentralen i Oslo i november 1943,
Salg av kinobiletter på Kinocentralen i Oslo i november 1943.

Det er ikke vanskelig å forestille seg at kinoens magiske mørke for mange må ha vært en kjærkommen anledning til å koble av fra krigshverdagens bekymringer. Noen steder hadde kinoene høye besøkstall under hele krigen, andre steder var det effektiv kinostreik.

Men hva var det de besøkende fikk se på lerretet?

Før du jobber med oppgavene nedenfor, bør du ha lest fagartiklene Film i Det tredje riket, Propaganda og psykisk krigføring, Propaganda under 2. verdenskrig og Propaganda i filmaviser og ukesrevyer. Disse fagartiklene finner du som relatert innhold til denne oppgavesiden.

Oppgavene er stilt til rådighet for NDLA av Arkivverket og Stiftelsen Arkivet. Se flere oppgaver på nettstedet krigsarkiver.no .

Oppgave 1

 1. Definer begrepet «propaganda».
 2. Hvorfor var Josef Goebbels så opptatt av film?
 3. Hvorfor var NS-myndighetene opptatt av hva som ble vist på norske kinoer under krigen?
 4. Nevn eksempler på populære filmer i dag som inneholder elementer av propaganda.

Oppgave 2

 1. Hjemmefronten var en felles betegnelse på alle dem som tok opp kampen mot nazismen. Hjemmefrontens ledelse sendte fra tid til annen ut paroler. Hva er en parole?
 2. Under krigen ble «Wehrmachtsforestillinger» et begrep innen kinospråket. Forklar begrepet.

Oppgave 3

Se kilden På kinotoppen Flekkefjord 1939–1944.

 1. Studer tabell 1. Hvordan påvirket krigsutbruddet hva folk fikk se og kinoens popularitet i Flekkefjord, ifølge denne kilden?
 2. Sammenlign tabell 1 og tabell 2. Pek på og forklar endring og kontinuitet med hensyn til besøkstall og filmtilbud.

Oppgave 4

Studer kilden Billettsalg 1933–1942 (IKAVA, Flekkefjord by, Kommunal kino).

 1. Hvilken film var den mest populære i januar?
 2. Beskriv utviklingen av kinobesøket i februar.
 3. Pek på mulige årsaker til det som skjedde.
 4. Hva tror du er grunnen til at det ikke er skrevet i billettsalgboka mellom 19. mai og 15. november?
 5. Sammenlign besøkstallene i perioden 19. mai og 15. november med perioden 15. november til 2. februar og perioden 4. februar til 19. mai. Hva går forskjellene ut på?

Oppgave 5

 1. Hva tror du var bakgrunnen for at hjemmefrontledelsen ville at folk skulle slutte å gå på kino under okkupasjonen?
 2. Les artikkelen «Film og kino» på s. 103–104 i Norsk krigsleksikon. Hva er ifølge denne artikkelen grunnen til at motstandsbevegelsen lanserte kinostreik våren 1941?
 3. Kinostreiken ble omtalt i norske illegale aviser fra 1941. Blant annet i avisa Fridom nr. 6 1941. Etter hvilke retningslinjer skulle streiken opprettholdes, ifølge denne kilden?
 4. Hvilke filmer var «frie», og hva slags filmer påkalte full boikott?

Oppgave 6

Bruk kilden Leserinnlegg i Flekkefjordposten 3.9.1943 .

 1. Hvilke opplysninger gir leserinnlegget om kinostreiken i Flekkefjord? (Kilden brukt som beretning.)
 2. Hva er budskapet?
 3. Vurder denne kildens troverdighet.
 4. Fiktive leserinnlegg var en del av krigens propaganda. Hva taler for at dette leserinnlegget skulle være fiktivt?
Tyske soldater gjør innkjøp i bakerforretning, og blir ekspedert av ung kvinne. Ansiktsutrykket hennes røper at hun ikke er veldig innstilt på å yte service.
Tyske soldater var lite populære under okkupasjonen, noe ansiktsutrykket til denne ekspeditrisen tydelig røper.

Oppgave 7

Bruk kilden Kassabok billettsalg 1942–1944 (IKAVA, Flekkefjord by, Kommunal kino).

 1. Se på filmtitlene fra kinoprogrammet i november og desember 1942. Pek på typiske temaer og sjangre.
 2. Gi eksempler på temaer og sjangre som ikke er representert.
 3. Hva forteller filmprogrammet om virkeligheten utenfor kinosalen?
 4. I hvilken grad mener du det er mulig å si noe om samfunnsforholdene ut fra utvalget av filmer som blir satt opp på kino?
 5. Ta for deg filmprogrammet denne uka på stedet der du bor. Vurder hvorvidt dette filmtilbudet har noe tidstypisk ved seg. Korresponderer dagens filmtilbud på din lokale kino med samfunnsforholdene på samme måte som i Flekkefjord under krigen?

Oppgave 8

 1. Studer tabell 2 i kilden På kinotoppen Flekkefjord 1939–1944 en gang til. Vil du si at kinostreiken i Flekkefjord hadde stor betydning i 1944?
 2. Hva tror du var de viktigste grunnene til at folk fulgte parolen om å boikotte kinoen i Flekkefjord?
 3. Diskuter mulige årsaker til at mange ungdommer likevel fortsatte å gå på kino utover i 1941.

Oppgave 9

I kilden Forhandlingsprotokoll 1925–1947 (IKAVA, Flekkefjord by, Kommunal kino) finner du utdrag fra de første to møtene i kinostyret etter krigen.

 1. I pkt. 5 i referatet ser vi at kinostyret behandlet spørsmålet om å nekte bestemte personer adgang til kinoen. Hvilke personer gjaldt dette?
 2. Hvilke argumenter ble framført (pro et contra)?
 3. Syns du styret fattet en riktig beslutning?
 4. Kinostyret diskuterte samme sak på sitt neste møte åtte dager senere. Nå er styremedlemmene uenige om hva som bør gjøres videre. Pek på årsaker til denne uenigheten og forklar hva den gikk ut på.

Læringsressurser

Andre verdenskrig

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter