Hopp til innhold

SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Fakta: Jugoslavia

Av alle de nye statsdannelsene som fulgte i kjølvannet av freden i 1918, var staten Jugoslavia den mest kompliserte og ustabile.

Flagget til den føderale republikken Jugoslavia fra 1946-1992. Grafikk.

Alt fra slutten av 1800-tallet var det oppstått bevegelser som fremmet tanken om en sammenslutning av de slavisktalende regionene på Balkan. Som følge av seirer i balkankrigene i 1912-13 var Serbia seilt opp som en dominerende stat med store ambisjoner om et Stor-Serbia.

Etter Versaillestraktaten kom statsdannelsen Jugoslavia i stand ved at Serbia, Kroatia, Bosnia-Herzegovina, Montenegro, Makedonia og Slovenia slo seg sammen. Men indre motsetninger mellom de ulike områdene skapte grobunn for mange konflikter i årene framover. Nasjonalismeproblemene ble foreløpig feid under teppet.

Læringsressurser

Første verdenskrig – krigen som forandret Europa for godt

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

 • SubjectMaterialFagstoff

  Fakta: Våpenutviklingen

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Fakta: Hvordan var et gassangrep?

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Fakta: Viktige personer

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Endring av grensene i Europa 1914-1919

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Fakta: Dobbeltspill i Midtøsten

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Fakta: Armenia

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Fakta: Forholdet Tyrkia - Hellas

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Kildemateriale

 • SharedResourceDelte ressurser

  Varemangel og dyrtid

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SharedResourceDelte ressurser

  Norske krigsforlis under 1. verdenskrig

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff