Hopp til innhold

 1. Home
 2. Historie Vg2 og Vg3ChevronRight
 3. Samfunn og mennesker i tidChevronRight
 4. Krig og konflikterChevronRight
 5. Første verdenskrig – krigen som forandret Europa for godtChevronRight
 6. Fakta: Dobbeltspill i MidtøstenChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Fakta: Dobbeltspill i Midtøsten

Myndighetene i Storbritannia og Frankrike hadde lovet de arabiske områdene frihet hvis de kjempet sammen med vestmaktene i krigen. Men i all hemmelighet utarbeidet politikere fra de to landene en avtale som skulle sikre vestlig innflytelse over disse områdene etter krigen.

Kart over de arabiske områdene som viser oppdelingen mellom britiske og franske interesser i henhold til Sykes-Picot-avtalen. Kartet er signert Sykes og Picot. Områdene markert med A var franske interesseområder, områdene markert med B var britiske interesseområder. Foto av kart.

I den såkalte Sykes-Picot-avtalen delte de to maktene opp området i interessesfærer seg imellom. Både av strategiske hensyn og fordi man innså at det her fantes omfattende naturressurser (olje) ville en ikke la områdene bli selvstendige.

Da det ottomanske riket formelt ble oppløst ved en fredsavtale i 1920, fikk Frankrike og Storbritannia såkalt mandat til å styre områdene. Frankrike fikk ansvar for Syria, Libanon og nordlige deler av Irak (Kurdistan). Storbritannia skulle ha ansvar for Jordan og det sørlige Irak. Inndelingen ble gjort uavhengig av hvilke folkegrupper og stammer som holdt til i områdene. Når man ser på kartet, er det lett å skjønne at linjalen ble flittig brukt, uten hensyn til innbyggerne.

Egentlig skulle Russland, som også undertegnet den hemmelige avtalen, ha deler av Tyrkia. Men på grunn av revolusjonene falt dette vekk.

Læringsressurser

Første verdenskrig – krigen som forandret Europa for godt

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

 • SubjectMaterialFagstoff

  Fakta: Våpenutviklingen

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Fakta: Hvordan var et gassangrep?

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Fakta: Viktige personer

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Endring av grensene i Europa 1914-1919

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Fakta: Jugoslavia

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Fakta: Armenia

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Fakta: Forholdet Tyrkia - Hellas

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Kildemateriale

 • SharedResourceDelte ressurser

  Varemangel og dyrtid

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SharedResourceDelte ressurser

  Norske krigsforlis under 1. verdenskrig

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff