Hopp til innhold

SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Fakta: Våpenutviklingen

Fra slutten av 1800-tallet hadde det vært en stor utviklingen av militære våpen. Halvautomatiske pistoler ble utviklet på 1890-tallet, som tyske Mauser C96 og Luger. Våpenprodusenten Maxim utviklet helautomatiske tyngre geværer på slutten av hundreåret, i form av tunge mitraljøser med skuddtakt på opp mot tusen skudd i minuttet.

FooterHeaderIconFooter iconLK06
Den tyske piloten Manfred von Richtofen, kjent som Den røde baron, poserer med sitt fly, ca 1917. Foto.

De kom nå i mer hendige utgaver, som et par mann kunne betjene. Håndgranatene ble forbedret og var svært effektive i skyttergravene. Man effektiviserte hurtigskytende kanoner med en formidabel slagkraft, og langtrekkende kanoner kunne skape store ødeleggelser langt bak fronten. Pansrede krigsfartøy med stor ildkraft og rekkevidde så dagens lys.

Slik sett var det skjedd et paradigmeskifte i våpenutviklingen, og man var klar til å kjempe en helt ny type krig med svært avanserte våpen sammenliknet med den siste store krigen på kontinentet, den fransk-tyske krigen i 1870-71. Men de militære stabene hadde ikke fulgt med iti mene. Generalene var opphengt i hvordan den siste krigen var blitt utkjempet, og så ikke de mulighetene som lå i våpenutviklingen. Taktikk og strategi på slagmarken var planlagt ut fra siste krig. Dette fikk fatale følger på slagmarken. Generalene som sendte titusener soldater i tette formasjoner rett mot fiendens stillinger, opplevde at mitraljøsene meiet dem ned. Soldatene gravde seg ned i skyttergravene, men den enorme bombarderingen med effektive kanoner nådde dem og forvandlet skyttergravene og bunkersene til kirkegårder.

På slutten av krigen kom de første panservognene, men fikk ingen avgjørende innflytelse. De var for tunge og klumpete til å kunne manøvrere effektivt. Flyene var sakteflygende en- eller tomannsfly med begrenset rekkevidde. Stort sett ble de brukt til rekognoseringsoppdrag bak fiendens linjer og til å slippe bomber over fienden. Gjennom luftduellene mellom flygerne oppsto legendene om flygeressene. Den tyske Røde baron er den mest kjente av disse.

Luftskipene kunne nå langt inn over fiendeland, men fikk liten praktisk betydning.

Sist oppdatert 02.01.2018
Tekst: Jostein Saakvitne og Stein Ugelvik Larsen (CC BY-SA)

Læringsressurser

Første verdenskrig – krigen som forandret Europa for godt

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Kildemateriale