Hopp til innhold

SharedResourceDelte ressurser

Historisk materiale

Varemangel og dyrtid

Selv om Norge ikke ble direkte rammet av krigshandlinger under 1. verdenskrig, førte krigen til mangel på varer og stigende priser. Kildene som er brukt i denne oppgaven, er hentet fra Statsarkivet i Kristiansand. Kildene er valgt ut og tilrettelagt til bruk på NDLA av Thomas Olsen.

FooterHeaderIconFooter iconLK06
Demonstrasjon mot matmangelen og dyrtid på Akershus Festning 6. juni 1917
Demonstrasjon mot matmangelen og dyrtid på Akershus festning 6. juni 1917.

Noen tjente godt med penger på skyhøye aksjekurser og stor etterspørsel etter varer. For norske skipsredere var krigen en gullgruve, siden Norge, som nøytral part, kunne frakte varer og militært utstyr for alle krigførende parter.

Men for mange vanlige folk ble det vanskelig å skaffe til veie det de trengte til livets opphold. I perioden 1914 til 1920 ble levekostnadene for vanlige familier mer enn tredoblet. Den voksende forskjellen mellom rike og fattige var med på å skjerpe klassemotsetningene i det norske samfunnet.

Provianteringsråd

Regjeringen Knudsen opprettet som følge av dette et provianteringsråd i alle landets kommuner høsten 1914. Provianteringsrådene hadde følgende oppgaver:

 • holde seg orientert om forsyningssituasjonen for matvarer, fôr, drivstoff, brensel og andre varer
 • holde kontroll med prisene og fastsette maksimalpriser
 • fordele varene til innbyggerne på beste måte

Oppgave 1

 1. Bildet øverst på sida viser en demonstrasjon mot matmangel og dyrtid på Akershus festning i Oslo i 1917. Hvilke krav stilte LO og Det norske arbeiderparti til regjeringene i forbindelse med demonstrasjonene 13. og 14. juni 1917? Søk på Internett etter svar på dette spørsmålet.
 2. Statsminister Gunnar Knudsen sendte ut et opprop til det norske folk 20. desember 1917. Hvordan begrunner han at det nå er nødvendig å innføre rasjonering av varer til husholdningene?
 3. Studer brevet fra provianteringsdepartementet til Provianteringsraadet i Kristiansand. Hvordan ble fordelingen av mat organisert?
 4. Studer instruksen til den kommunale fiskehandleren. Hvordan ble prisen på fisk fastsatt?

Oppgave 2

 1. Studer kilden «Husstandliste». I 1917 bodde Emma Moen i Rådhusgata 48 i Kristiansand. Hvor mange medlemmer besto husholdningen av?
 2. Hvor mange i husstanden var mindreårige?
 3. Hvem forsørget familien?
 4. Hvor mye hvetemel pr. person hadde familien i spiskammerset sitt 31.12.1917?
 5. Hvilken matvare hadde de mest av?
 6. Studer kilden «Brødkort nr. 294, Søgne Provianteringsraad». Hvor mye og hva slags matvarer kunne en person få for et rasjoneringsmerke?
 7. Hvor mange brødskiver tilsvarer 65 gram mykt brød?

Oppgave 3

Skipsreder Emil Stray stilte i 1917 et betydelig beløp til rådighet for korn- og potetdyrkere i Kristiansand, Mandal og Lister amt.

 1. Hvor stort var beløpet?
 2. Studer informasjon om rederiet S. O. Stray & Co. i Kristiansand. Hvilken innvirkning hadde 1. verdenskrig på driften av rederiet?
 3. Hva tror du var foranledningen til at bidraget til matdyrking ble gitt?
Sist oppdatert 04.01.2018
Tekst: Thomas Olsen og Ragna Marie Tørdal (CC BY-NC-SA)

Læringsressurser

Første verdenskrig – krigen som forandret Europa for godt

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Kildemateriale