Hopp til innhold

 1. Home
 2. Historie Vg2 og Vg3ChevronRight
 3. Samfunn og mennesker i tidChevronRight
 4. Krig og konflikterChevronRight
 5. Første verdenskrig – krigen som forandret Europa for godtChevronRight
 6. Norske krigsforlis under 1. verdenskrigChevronRight
SharedResourceDelte ressurser

Kildemateriale

Norske krigsforlis under 1. verdenskrig

Den norske handelsflåten ble hardt rammet av tyskernes ubåtkrig. Fra februar 1917 ble alle skip senket uten forvarsel av ubåter i farvannet rundt de britiske øyer. Halvparten av den norske flåten gikk tapt, totalt 800–900 skip. Omtrent 2000 norske sjømenn mistet livet.

Seilskuta Dea av Kristiansand med fulle seil.
Seilskuta Dea, eid av Brøvigs rederi i Farsund, var et av mange norske skip som ble senket under 1. verdenskrig.

Kildeoppgave

Offentlige sjøforklaringer, dekksdagbøker og brev forteller historien om det som hendte. Det finnes også muntlig kildemateriale i form av intervju med personer som selv opplevde å bli torpedert.

Kildene som er brukt i denne oppgaven, er hentet fra Statsarkivet i Kristiansand. Kildene er valgt ut og tilrettelagt for bruk på NDLA av Thomas Olsen.

Oppgave 1

Kart som viser områder som tyske og britiske krigsskip blokerte under 1. verdenskrig.
Kart som viser områder som tyske og britiske krigsskip blokkerte under 1. verdenskrig.
 1. Studer kartet som viser blokaden av skipstrafikken mellom Storbritannia, Frankrike, Belgia, Tyskland, Danmark og Norge under 1. verdenskrig. Hvilke nasjoner sto bak denne blokaden?
 2. Hvordan ble blokaden håndhevet?

Oppgave 2

Studer dekksdagboka og sjøforklaringen etter forliset til skipet «Storesand».

 1. Hva slags skip var «Storesand»?
 2. Hvor var skipet på vei (land og sted)?
 3. Hvem senket skipet, og hvordan foregikk dette?
 4. Hva skjedde med mannskapet?
DS Selma hjemme i Kristiansand. Skipet ble minesprengt 25. oktober 1915 på reise fra Middlesbrough til Nantes med jernlast..Bildet er hentet fra Odd Birkelands samling.
DS Selma hjemme i Kristiansand. Skipet ble minesprengt 25. oktober 1915 på vei fra Middlesbrough til Nantes med jernlast. Bildet er hentet fra Odd Birkelands samling og stilt til rådighet for NDLA av Lillesand Sjømannsforening.

Oppgave 3

Studer dokumentene fra sjøforklaringen etter forliset til DS «Selma».

 1. Hva slags skip var dette?
 2. Studer listen over mannskapenes hyre. Hvem tjente mest på dette skipet? Hvem tjente minst?
 3. Studer listen over de omkomne. Hvem har skrevet denne listen, og i hvilken sammenheng ble den skrevet?
 4. Hvor stor del av mannskapet omkom?
 5. I databasen til Sjøhistorie.no finnes det mer informasjon om denne hendelsen, blant annet et referat fra sjøforklaringen. Hva slags last var det ombord på DS «Selma», og hvor var skipet på vei?
 6. Skipet ble senket av en mine lagt ut av en tysk ubåt. Hvorfor ønsket tyskerne å senke slike skip, tror du?

Oppgave 4

Kart som viser den ruta Dea seilte
«Faresone».

Ved krigsutbruddet i 1914 befant barken «Dea» seg i Finskebukta utenfor St. Petersburg. Studer brevvekslingen mellom kapteinen og det norske rederiet.

Oppgave 5

Skip som blir torpedert av ubåt

Hans A. Andreassen forteller

0:00
Hans A. Andreassen forteller

I dette lydopptaket forteller tidsvitnet Hans A. Andreassen (f. 1889) om sine opplevelser da skipet han var ombord på, ble torpedert av en tysk ubåt under 1. verdenskrig. Lydopptaket ble gjort av Hartvig Dannevig i 1969. Opptaket er lett redigert.

 1. Hva skjedde med mannskapet etter at skipet var senket?
 2. Oppholdet på ubåten ble dramatisk. Hvorfor?
 3. Hvordan ble de norske sjøfolkene behandlet av mannskapet på den tyske ubåten etter at de ble beordret ned i livbåtene?
 4. Sjøfolkene kom i land i Frankrike. Hvordan klarte de å finne rett kurs?
 5. Hans A. Andreassen forteller om noe han selv har opplevd. Hvilken betegnelse brukes på denne type kilder?
 6. Opptaket med Andreassen ble gjort i 1969. Hvilken betydning har dette for vurderingen av Andreassen som kilde?
 7. Vurder denne muntlige kilden opp mot de skriftlige kildene du har studert i oppgavene ovenfor. Hvilke av disse kildene mener du har størst troverdighet? Begrunn svaret.

Læringsressurser

Første verdenskrig – krigen som forandret Europa for godt

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Kildemateriale