Hopp til innhold

 1. Home
 2. Historie Vg2 og Vg3ChevronRight
 3. Samfunn og mennesker i tidChevronRight
 4. Krig og konflikterChevronRight
 5. Første verdenskrig – krigen som forandret Europa for godtChevronRight
 6. Krig og nøytralitetsvernChevronRight
SharedResourceDelte ressurser

Kildemateriale

Krig og nøytralitetsvern

Hjulrytterkompaniet på Gimlemoen i 1914
Hjulrytterkompaniet på Gimlemoen i 1914 under ledelse av kaptein Einar Keim. Klikk på bildet for å se en større versjon.

Krig i Europa – norsk nøytralitet

28. juni 1914 ble Østerrike-Ungarns tronarving, Franz Ferdinand, skutt og drept under et besøk i Sarajevo. En måned etter drapet gikk keiserriket til krig mot Serbia. 1. august samme år erklærer Tyskland krig mot Russland. 4. august erklærer England krig mot Tyskland, etter at tyske tropper har angrepet Belgia/Frankrike. Europa sto i brann.

Norge inntok en nøytral stilling, selv om krigshandlingene foregikk rett utenfor norskekysten. Klokka 04.00 natt til 2. august ble den første bataljonen i Kristiansand mobilisert. Oppgaven deres var å verne norsk nøytralitet.

Kildeoppgave

Kildene som er brukt i denne oppgaven, er hentet fra Statsarkivet i Kristiansand.

Kildene er valgt ut og tilrettelagt til bruk på NDLA av Thomas Olsen.

Kart som viser områder som tyske og britiske krigsskip blokkerte under 1. verdenskrig.
Kart som viser områder som tyske og britiske krigsskip blokkerte under 1. verdenskrig. Bare en smal sone var reservert til nøytral skipsfart. Klikk på bildet for å se større versjon

Oppgave 1

Bildet viser generalmajor Alf Lund i full uniform
Generalmajor Alf Lund

Studer kildenUtgående brev fra 3. brigade (distriktskommando) i Kristiansand skrevet av generalmajor Alf Lund.

Filer

 1. Hva var foranledningen til at 3. brigade ble mobilisert 2. august?
 2. Hvor mange mann ble innkalt til tjeneste?
 3. Hvilke andre ressurser ble rekvirert?
 4. Studer bildet øverst på sida av Hjulrytterkompaniet. Hva slags utrustning hadde denne militærtroppen?
 5. De nordmennene som fremdeles har minner om 1. verdenskrig, forteller at de fikk lite kjennskap til det som foregikk av militær mobilisering. Hvilken instruks fikk avisene i Kristiansand i forbindelse med mobiliseringen?

Oppgave 2

Bildet viser flere offiserer rundt et bord under første verdenskrig i Kristiansand dokumentert av Einar Keim.
En offisers hverdag under første verdenskrig i Kristiansand dokumentert av Einar Keim.

Norge inntok en nøytral stilling i 1. verdenskig. Men krigen hadde likevel stor innvirkning på hverdagslivet.

Einar Keim var kaptein for Hjulrytterkompaniet på Gimlemoen. I brevet han skrev til bestefaren vinteren 1915, får vi et innblikk i hvordan krigen preget livet i Kristiansand.

Kilder

 1. Hvilken kontakt hadde den norske nøytralitetsvakten med de krigførende partene?
 2. På hvilken måte påvirket krigen skipsfarten?
 3. Hvordan preget krigen dagliglivet i byen?
 4. Studer brevet fra Christiansands Dampbageri & Knækkebrødfabrikk. Hvilken betydning fikk mobiliseringen for lokale bedrifter som denne?

Oppgave 3

 1. Studer Forsvarsdepartementets pressemelding i februar 1915. Hva går pressemeldingen ut på? Hvorfor tror du den ble sendt ut?
 2. Filer

 3. Studer kilden Bekjentgjørelse fra Forsvaret oktober 1915. Hvilke regler gjaldt for fartøyer i norsk farvann?
 4. Filer

 5. Studer kildene Telegram fra justisdepartementet 1915 og de to første sidene i Etterretningssaker, kopibok 3.brigade. Hvilke tiltak ble gjort for å hindre fri flyt av informasjon?
 6. Filer

  Filer

 7. Studer de to siste sidene i kilden Etterretningssaker, kopibok 3. brigade (rød skrift). Ved krigens slutt november 1918 gikk det ut ordre om å sikre militært utstyr i norske våpendepoter. Hvordan skulle dette gjøres, og hvilken begrunnelse blir brukt?
 8. Hvilken sammenheng tror du denne ordren har med situasjonen i Russland i 1918 og synspunkter som kom til uttrykk i den norske arbeiderbevegelsen?

Læringsressurser

Første verdenskrig – krigen som forandret Europa for godt

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Kildemateriale