Hopp til innhold

 1. Home
 2. Historie Vg2 og Vg3ChevronRight
 3. Samfunn og mennesker i tidChevronRight
 4. Urfolk og minoriteterChevronRight
 5. Samisk historieChevronRight
 6. Samisk skolehistorie sett nedenfraChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Samisk skolehistorie sett nedenfra

Leser man skriftlig dokumentasjon om skolens inntog i samiske samfunn, savnes fort den vanlige mann og kvinnes perspektiv. Brillene man har hatt på når man har produsert protokollen, rapporten, brevet til de overordnede, er vanligvis lærerens, skolestyreformannens, skoledirektørens eller prestens.

Beskjært forside fra protokoll over ilagte bøter for skoleforsømmelse, Kautokeino skolestyre 1913-1930. Foto av kilde.

Som myndighetenes representanter og stående skoleautoriteter overfor en samisk allmue, preger de de skriftlige overleveringene ut fra sine ståsteder. Brev, skriv, avisinnlegg m.m. fra internatbarn, tjenestepiker, mødre og elever glimrer med sitt fravær. Vi står nesten uten en motvekt til den autorative skriveren som har sine skriftstykker, registreringer og protokoller bevart i dagens arkiver - slik som mulktprotokollen.

For samisk histories del kom denne autoritative skriveren nesten alltid fra et annet samfunn enn de samiske. En eventuell samisk språkbeherskelse var lærlingens, mer enn mesterens. Kanskje ville vi utviklet nye innsikter, ervervet ny kunnskap og funnet andre forklaringer på samiske historiske forhold hvis andre aktører enn skoleautoriteten hadde hatt «det skrevne ordet», bevart for ettertida i arkivene? Verket Samisk skolehistorie har fått fram en hel del slike samiske erfaringer og beretninger fra samisk skoletid gjennom aktiv innhenting i intervjuer og samtaler. Det er presentert i seks bøker, og stoffet finnes også i en nettutgave på nett.

Skuvla.info: Samisk skolehistorie

Læringsressurser

Samisk historie

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Kildemateriale

 • SharedResourceDelte ressurser

  Kilde: Sogneprest Hvoslefs brev om Kautokeino-opprøret

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SharedResourceDelte ressurser

  Kautokeino-opprøret: Bucht og Ruth på kroa

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SharedResourceDelte ressurser

  Kautokeino-opprøret: Læstadius i kirken

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SharedResourceDelte ressurser

  Kautokeino-opprøret: Opprøret

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff