Hopp til innhold

  1. Home
  2. Historie Vg2 og Vg3ChevronRight
  3. Samfunn og mennesker i tidChevronRight
  4. Urfolk og minoriteterChevronRight
  5. Samisk historieChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Samisk historie

Samene er Norges urbefolkning, og det er samisk bosetning på hele nordkalotten (Norge, Sverige, Finland og Russland). Under dette emnet skal vi ta for oss både fagstoff og kildemateriale knyttet til samisk historie.

Jukkasjärvi kirke ved Andersmesse. Illustrasjon.
Jukkasjärvi kirke ved Andersmesse av Johan Turi

De siste tiårene har det vært en sterkere bevissthet om samisk kultur og språk. Samenes stilling som urbefolkning innenfor den norske stat har blitt befestet bl.a. gjennom opprettelsen av Sametinget, en oppblomstring av samisk musikk og film, og ikke minst gjennom det store samejubileet i 2017.

Men mye av samisk historie, spesielt fra 1700-tallet, er preget av undertrykkelse, misjonering og en sterk assimileringstanke. Vi skal gjennom fagtekster og kildemateriale vise samisk historie.

Kildemateriale har vi både fra Kautokeino-opprøret og den påfølgende rettssaken, og fra skoleprotokoller og historier fra internatlivet.

Kompetansemål

Det er kompetansemål om samisk historie både på vg2 og vg3.

Eleven skal kunne

  • gjøre rede for sentrale trekk ved samisk historie og diskutere samenes forhold til stater med samisk bosetning fram til omkring midten av 1800-tallet
  • gjøre rede for den norske nasjonalstatens politikk overfor urfolk, nasjonale og etniske minoriteter på 1800- og 1900-tallet, og diskutere noen konsekvenser av denne politikken.

Læringsressurser

Samisk historie

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?