Hopp til innhold

  1. Home
  2. Historie Vg2 og Vg3ChevronRight
  3. Samfunn og mennesker i tidChevronRight
  4. Urfolk og minoriteterChevronRight
  5. Nasjonale minoriteterChevronRight
  6. Kvensk innvandring til Nord-NorgeChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgaver og aktiviteter

Kvensk innvandring til Nord-Norge

I denne oppgaven skal du gjøre undersøkelser for å finne ut mer om kvensk innvandring til Norge og om hvordan kvenene har det i Norge i dag.

Kvenbyen i Vadsø på slutten av 1800-tallet. Begbyggelse ved sjøen. Foto.
Kvænbyen i Vadsø

Oppgave

  1. Finn ut mer om den kvenske innvandringen til Nord-Norge – Undersøk hvor på Nordkalotten kvenene kom fra, i hvilke perioder innvandringen fant sted, hvor mange som innvandret, hvor i Nord-Norge de innvandret til (hvor kvenene bosatte seg) og hvilke næringsveier kvenene valgte å livnære seg av.
  2. Kvenene er av staten definert som en av 5 nasjonale minoriteter i Norge. – Finn ut hvem de fire andre minoritetene er og hva som må til for å bli definert som en nasjonal minoritet. Undersøk hvordan kvenene historisk har blitt behandlet i det norske samfunnet (ble de utsatt for diskriminering?). Hvor mange definerer seg som kvener i dag, og hvordan er den kvenske minoriteten sin samfunnsmessige stilling?

Læringsressurser

Nasjonale minoriteter

SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter