Hopp til innhold

  1. Home
  2. Historie Vg2 og Vg3ChevronRight
  3. Samfunn og mennesker i tidChevronRight
  4. Urfolk og minoriteterChevronRight
  5. Nasjonale minoriteterChevronRight
  6. Omreisende i Norge i dagChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Omreisende i Norge i dag

De siste årene har mange kjempet en lang og viktig kamp for at de omreisende skal få en høyere status i samfunnet. Både rom- og romanifolk er i dag regnet som to av fem nasjonale minoriteter i Norge. I tillegg har myndighetene gått ut med offisielle beklagelser for de overgrepene som er begått.

Kronprins Haakon hilste på taterne Sofie Johannesen, Nils Karlsen, Johan Johannesen og Frode Oliversen ved et besøk i utstillingen "Latjo Drom" om romanifolkets kultur og historie på Glomdalsmuseet i Elverum. Foto.
Kronprins Haakon på utstillingen "Latjo Drom" om romanifolkets kultur og historie på Glomdalsmuseet.

Dette er selvsagt viktige steg på veien. Samtidig er det fremdeles mange av de omreisende som blir møtt med skepsis og nedsettende kommentarer. Noen velger også bevisst å legge skjul på opphavet sitt.

Et fenomen som de fleste nordmenn har stiftet bekjentskap med de siste årene, er tilreisende romer (bedre kjent som romfolk) fra Øst-Europa, som søker lykken i Vest-Europa og Norge. Dette er et tema som har vakt diskusjoner rundt middagsbordene over hele landet, men også offentlig debatt på høyt politisk nivå. Blant annet har det vært mye debatt om vi skal innføre tiggeforbud eller ikke.

Læringsressurser

Nasjonale minoriteter

SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter