Hopp til innhold

  1. Home
  2. Historie Vg2 og Vg3ChevronRight
  3. Samfunn og mennesker i tidChevronRight
  4. Urfolk og minoriteterChevronRight
  5. Nasjonale minoriteterChevronRight
  6. Beskrivelse av «fantene»ChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgaver og aktiviteter

Beskrivelse av «fantene»

De omreisende, tatere, på Moan i Alvdal. Vi ser en familie med flere generasjoner sittende foran et hus rundt et bord. Den ene mannen holder en hest. Foto.

Oppgave 1

Ta utgangspunkt i tekstutdraget du leste i fagstoffet om Eilert Sundts beskrivelse av «fantene».

  1. Hvilke adjektiv brukte Sundt i sin beskrivelse av «fantene»?
  2. Hvilke adjektiv brukte han om den norske befolkningen? Lag to lister og sammenlikn resultatene.

Oppgave 2

Ta for deg de hovedpersonene i utdragene i fagstoffet om fantefortegnelsene.

Hvilke sider av deres levesett kan ha vært oppfattet som problematiske på 1800-tallet?

Læringsressurser

Nasjonale minoriteter

SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter