Hopp til innhold

  1. Home
  2. Historie Vg2 og Vg3ChevronRight
  3. Samfunn og mennesker i tidChevronRight
  4. Urfolk og minoriteterChevronRight
  5. Nasjonale minoriteterChevronRight
  6. Eilert Sundt og «fantefolket»ChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Eilert Sundt og «fantefolket»

Eilert Sundt var en norsk samfunnsforsker som levde og virket rundt midten av 1800-tallet. Han blir regnet som en av de virkelig store norske samfunnsviterne – en sann pioner innenfor faget. Mest kjent er han kanskje for sine beskrivelser av minoriteter og andre utsatte grupper i samfunnet.

portrett av Eilert Sundt. Illustrasjon.

Minoriteter er folkegrupper som på en eller annen måte skiller seg fra majoritetsbefolkningen, eller hovedbefolkningen, i et område. Som nasjonale minoriteter i Norge regnes nå romanifolket (tatere), romfolket (sigøynere), jøder, kvener og skogfinner.

Et av de mange temaene som opptok Sundt, var «fantene». «Fant» er et gammelt, nå politisk ukorrekt, navn på folk som ikke hadde fast bosted. I denne sammenheng blir det først og fremst brukt om flere typer omreisende folkegrupper, med røtter i romanifolket.

Som 28-åring fikk Eilert Sundt stilling som lærer ved Christiania tukthus. Et tukthus var et sted der kriminelle ble fengslet og satt til straffarbeid. Tukthuset ble også brukt som forbedringsanstalt. Det vil si at tiggere, prostituerte og andre grupper som levde på siden av samfunnet, kunne bli plassert der. Tanken var at hardt arbeid og streng disiplin skulle endre deres måte å leve på. I tukthuset kom Sundt i kontakt med flere av de mystiske, mørkhårede «fantene». På grunn av at de var annerledes enn folk flest, ble de gjerne dømt til et liv bak tukthusmurene. Med sitt fremmede språk og sin fremmede kultur må de ha vekket den unge lærerens nysgjerrighet.

Sundt begynte nemlig å studere «fantefolket» ved å reise rundt og besøke dem i deres eget miljø. Han lærte seg språket og fulgte noen av gruppene rundt på reisene deres. Slik fikk han et unikt innblikk i kulturen og levesettet til denne folkegruppen. Ikke minst observerte han hvilke problemer som kunne oppstå i forbindelse med gruppens møte med resten av samfunnet. I 1850 kom boka Beretning om Fante- eller Landstrygerfolket i Norge ut. Resultatet av Sundts studier kunne nå leses av både fagfolk og menigmann.

Læringsressurser

Nasjonale minoriteter

SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter