Hopp til innhold

  1. Home
  2. Historie Vg2 og Vg3ChevronRight
  3. Samfunn og mennesker i tidChevronRight
  4. Nasjonalstat og demokratiChevronRight
  5. Demokratiutvikling i Norge, 1800–1945ChevronRight
  6. Folkeavstemning 1905: Monarki eller republikk?ChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Folkeavstemning 1905: Monarki eller republikk?

Etter unionsoppløsningen med Sverige, kom spørsmålet om styreform opp til avstemning i folket. Selv om det fantes republikanske krefter i Norge, ble det norske monarkiet etablert med Kong Haakon VII.

Kong Haakon ankommer Norge 1905
Kong Haakon ankommer Norge i november 1905.

Republikk eller monarki?

Det fantes republikansk agitasjon, spesielt i arbeiderbevegelsen. Selv om det fantes sterke republikanske krefter i Norge, valgte regjeringen å fremme monarkiet som statsform i det nye selvstendige Norge. Dette skyldtes i hovedsak de norske monarkistiske tradisjonene fra middelalderen, og at de fleste stormaktene i Europa som skulle støtte Norges selvstendighet, var etablerte monarkier. For ikke å sverte landets omdømme og bli oppfattet som revolusjonære, valgte mange monarkiet som styreform under folkeavstemningen som ble holdt 12.–13. november 1905.

Parallelt med folkeavstemningen om unionsoppløsningen i august, sonderte norske delegasjoner den politiske stemningen rundt norsk løsrivelse fra Sverige, og aktuelle kandidater til den norske tronen. Selv om svenskene fikk en forespørsel, var Prins Carl av Danmark en passende kandidat til den norske tronen. Sammen med sin britiske prinsesse Maud og deres sønn Alexander, skulle tronfølgerekken og dynastiske allianser være sikret. Selve spørsmålet i folkeavstemningen var om regjeringen skulle starte forhandlinger med Carl eller ikke.

Folket velger monarki som styreform

I en folkeavstemning 13. november ble folket spurt om de var enig i at prins Carl av Danmark skulle bli Norges konge. I praksis var dette et spørsmål om folket ønsket monarki eller republikk som styreform. I alt 259 563 stemte for å gi prins Carl norsk kongetittel, mens 69 264 stemte imot. Prinsen skiftet navn til Haakon VII da han ankom Norge.

Den norske kongefamilien kort tid etter at de ankom Norge i 1905. Foto.
Den kongelige familie fotografert kort tid etter at de ankom Norge i 1905. Dronning Maud, kronprins Olav og kong Haakon VII.
Tabell som viser at Prins Carl 75.4% av stemmene
SBB: Folkeavstemning 1905: Prins Carl som norsk konge.

Læringsressurser

Demokratiutvikling i Norge, 1800–1945

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter