Hopp til innhold

 1. Home
 2. Historie Vg2 og Vg3ChevronRight
 3. Samfunn og mennesker i tidChevronRight
 4. Industrialisering og arbeidslivChevronRight
 5. Arbeidsliv og kjønnChevronRight
 6. Kobberverket i AltaChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Kobberverket i Alta

Alten Kobberverk i Kåfjord i Finnmark var et gruvesamfunn med mange forskjellige aspekter, ikke minst på grunn av den kvenske arbeidsinnvandringen. Alle oppgavene her er knyttet til utviklingen ved kobberverket på forskjellige måter.

Frat gruvedriften i Kaafjord med både mannlige og kvinnelige arbeidere. Illustrasjon.

Oppgave 1 Industrialisering og arbeidsforhold

 1. Skriv om industrialiseringen i Norge i lys av opprettelsen av kobberverket i Alta. Finnes det kobbergruver i Norge i dag? Hva bruker man kobber til?
 2. Hvordan var boforholdene for arbeiderklassen?

Oppgave 2 Innvandring

Skriv om inn- og utvandringen til og fra Norge på 1800-tallet sett i lys av kobberverket i Alta.

Oppgave 3 Gruvedrift og urfolks rettigheter

Diskuter hvordan gruvedriften har påvirket og påvirker vilkårene for å drive tradisjonelle samiske næringer som reindrift og annet.

Læringsressurser

Arbeidsliv og kjønn

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Fagstoff

 • SubjectMaterialFagstoff

  Hjula Væveri: Jomfru Biseth

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Nanna Brochs kampsak - arbeiderhusmoren

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Digital fortelling: Nanna Broch og Østkantutstillingen

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Kvinner i sjøfarten: Etterkrigstid og gullalder

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Kildemateriale

 • SharedResourceDelte ressurser

  Lønningslisten 1856

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SharedResourceDelte ressurser

  Om Jomfru Biseth i folketellinger og kirkebøker

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SharedResourceDelte ressurser

  Julegratiale

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SharedResourceDelte ressurser

  Malerregning

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SharedResourceDelte ressurser

  Regnskapsbøker og legeregning

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff