Hopp til innhold

  1. Home
  2. Historie Vg2 og Vg3ChevronRight
  3. Samfunn og mennesker i tidChevronRight
  4. Industrialisering og arbeidslivChevronRight
  5. Arbeidsliv og kjønnChevronRight
  6. Kobberverket i AltaChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgaver og aktiviteter

Kobberverket i Alta

Alten Kobberverk i Kåfjord i Finnmark var et gruvesamfunn med mange forskjellige aspekter, ikke minst på grunn av den kvenske arbeidsinnvandringen. Alle oppgavene her er knyttet til utviklingen ved kobberverket på forskjellige måter.

Frat gruvedriften i Kaafjord med både mannlige og kvinnelige arbeidere. Illustrasjon.

Oppgave 1 Industrialisering og arbeidsforhold

  1. Skriv om industrialiseringen i Norge i lys av opprettelsen av kobberverket i Alta. Finnes det kobbergruver i Norge i dag? Hva bruker man kobber til?
  2. Hvordan var boforholdene for arbeiderklassen?

Oppgave 2 Innvandring

Skriv om inn- og utvandringen til og fra Norge på 1800-tallet sett i lys av kobberverket i Alta.

Oppgave 3 Gruvedrift og urfolks rettigheter

Diskuter hvordan gruvedriften har påvirket og påvirker vilkårene for å drive tradisjonelle samiske næringer som reindrift og annet.

Læringsressurser

Arbeidsliv og kjønn

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Kildemateriale