Hopp til innhold

 1. Home
 2. Historie Vg2 og Vg3ChevronRight
 3. Samfunn og mennesker i tidChevronRight
 4. Industrialisering og arbeidslivChevronRight
 5. Arbeidsliv og kjønnChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Arbeidsliv og kjønn

Arbeidslivet og arbeidsdelingen mellom kjønnene har endret seg mye fra 1800-tallet og fram til i dag. Vi vil i dette emnet ta for oss perioden fra slutten av 1800-tallet til etterkrigstiden.

Kvinnelige og mannlige arbeidere ved et teglverk i oslo på begynnelsen av 1920-årene. Foto.

Lønn og arbeidsforhold

I likhet med mennene var det mange kvinner som flyttet til byene da industrialiseringen skjøt fart på midten av 1800-tallet. For mange var det første gang de fikk lønnet arbeid, men lønns- og arbeidsforholdene for kvinner var ikke på linje med mennenes. Kvinner og barn var attraktive på arbeidsmarkedet fordi de var fleksibel arbeidskraft som kunne lønnes lavere. På bakgrunn av dette fikk kvinner og barn også arbeid på fabrikker hvor arbeidsforholdene kunne være skadelige.

Den første kjente streiken i Norge var fyrstikkarbeiderstreiken i 1889 hvor nesten 400 kvinnelige arbeidere streiket på grunn av lav lønn og helseskadelige arbeidsforhold.

Fagorganisering og paroler

Etter hvert ble det opprettet fagforeninger for fabrikkarbeidere, men i begynnelsen var disse først og fremst for de mannlige arbeiderne. Som motsvar fikk vi på begynnelsen av 1900-tallet også kvinnelige fagforeninger, blant annet på Hjula Væveri.

Utover på 1900-tallet fikk man paroler for likestilling i arbeidslivet. Parolen «Lik lønn for likt arbeid» dukket opp allerede på 1920-tallet.

Under dette emnet vil du finne eksempler på kampen for likestilling og kilder som viser hvordan arbeidsforholdene var for forskjellige yrkesgrupper over en periode på ca. 100 år.

Læringsressurser

Arbeidsliv og kjønn

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Fagstoff

 • SubjectMaterialFagstoff

  Hjula Væveri: Jomfru Biseth

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Nanna Brochs kampsak - arbeiderhusmoren

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Digital fortelling: Nanna Broch og Østkantutstillingen

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Kvinner i sjøfarten: Etterkrigstid og gullalder

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Kildemateriale

 • SharedResourceDelte ressurser

  Lønningslisten 1856

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SharedResourceDelte ressurser

  Om Jomfru Biseth i folketellinger og kirkebøker

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SharedResourceDelte ressurser

  Julegratiale

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SharedResourceDelte ressurser

  Malerregning

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SharedResourceDelte ressurser

  Regnskapsbøker og legeregning

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff