Hopp til innhold

  1. Home
  2. Historie Vg2 og Vg3ChevronRight
  3. Samfunn og mennesker i tidChevronRight
  4. Industrialisering og arbeidslivChevronRight
  5. IndustrialiseringChevronRight
  6. Arbeidsvilkår ved kobberverketChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Arbeidsvilkår ved kobberverket

Arbeidet i gruvene var farefullt. For å komme til kobbermalmen måtte det bores og skytes inn i fjellet.

Hugging av malmstein ved Alten kobberverk i Kåfjord. Foto.

Det ble brukt grovt svartkrutt. Svært mange av arbeiderne som kom til Kåfjord, hadde ingen erfaring med bergbryting og sprengstoff. Dette førte til mange ulykker og dødsofre i årenes løp. Allerede etter 14 dagers drift i 1826 ble en mann skadet i en sprengningsulykke. Han døde noen dager senere. To uker senere skjedde en ny ulykke der to mann ble skadet. I årene som fulgte, skjedde det ulykker med visse mellomrom, noen døde og andre mistet synet.

Også kvinner og barn måtte arbeide. Barnas arbeid var å vaske malmen, mens kvinnene sorterte gråstein fra malmstein.

Læringsressurser

Industrialisering

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Kildemateriale