Hopp til innhold

  1. Home
  2. Historie Vg2 og Vg3ChevronRight
  3. Samfunn og mennesker i tidChevronRight
  4. Industrialisering og arbeidslivChevronRight
  5. IndustrialiseringChevronRight
  6. Veverimester Stephen MarmontChevronRight
SharedResourceDelte ressurser

Kildemateriale

Veverimester Stephen Marmont

I brevet fra Mr. Denton om potensielle veverimestre, nevnes Stephen Marmont. Her skal du finne ut hva som ble sagt om Marmont i brevet.Under Manufactures i brevet fra Mr. Denton, ramser han opp informasjon om fire potensielle veverimestre. Vi har transkribert det som sto om Stephen Marmont.

Oppgave 1

Under Manufactures i brevet fra Mr. Denton, ramser han opp informasjon om fire potensielle veverimestre. Vi har transkribert det som sto om Stephen Marmont.

  1. Ta utgangspunkt i det som blir sagt om Stephen Marmont i brevet fra Mr. Denton (se transkripsjonen). Skriv ned fire grunner til at Stephen Marmont ble anbefalt som veverimester til Halvor Schou i Norge.
  2. Er det noen ord du ikke forstår i brevet?

Filer

Oppgave 2

I fabrikkens regnskapsbok fra 1859-1864 kan vi finne Stephen Marmont igjen, noe som underbygger at han fikk jobben som veverimester på Hjula Væveri.

  1. Hvor mange spesidaler tjente han i 1864? Tips: se helt nederst på siden.
  2. Spesidaler (Spd.) var myntenheten i Norge fra 1560 til 1875. Ved overgangen til kroner ble 1 spesidaler gjort likeverdig med 4 kroner. Regn ut hva Marmont hadde tjent om han fikk 956 Spd. utbetalt i kroner i 1875.

Filer

Læringsressurser

Industrialisering

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Kildemateriale