1. Home
  2. Historie Vg2 og Vg3ChevronRight
  3. Samfunn og mennesker i tidChevronRight
  4. Industrialisering og arbeidslivChevronRight
  5. IndustrialiseringChevronRight
  6. Peter PetersenChevronRight
SharedResourceDelte ressurser

Kildemateriale

Peter Petersen

Portrett av Peter Petersen

Oppgave

Peter Petersen hadde stoffbutikk på hjørnet av Kongens gate. Her skal du bruke Folketellingen fra 1875 for å finne mer informasjon om Petersen.

a) Hvilket yrke var Peter Petersen registrert med?

b) Hva het kona til Peter Petersen?

c) Hvor mange barn hadde de?

d) I tillegg bodde det seks tjenestefolk i huset. Hva var deres yrkestitler?

Læringsressurser

Industrialisering

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Kildemateriale