1. Home
  2. Historie Vg2 og Vg3ChevronRight
  3. Samfunn og mennesker i tidChevronRight
  4. Industrialisering og arbeidslivChevronRight
  5. IndustrialiseringChevronRight
  6. FallrettigheteneChevronRight
SharedResourceDelte ressurser

Kildemateriale

Fallrettighetene

I dag er vi vant til at lys og varme kommer fra elektrisitetsverkene. Slik var det ikke på midten av 1800-tallet. Da brukte de turbiner for å overføre kraften fra elva til fabrikken. Kraften ble videre overført til hver enkelt maskin via remdrift.

Hjula Væveri sett fra øst

Oppgave 1

Kilde

Se på kilden. Brevet er skrevet i 1854 til Halvor Schou. Schou blir i brevet anbefalt å kjøpe fallrettighetene til fossen. Dermed kan fabrikken bli selvforsynt med kraft. Hvilket familieforhold var det mellom Schou og brevskriveren?

Oppgave 2

Oversettelse av kilden

Se på oversettelsen av brevet. Hvorfor tror du det var viktig å ha fallrettighetene til en foss nær området der fabrikken skulle anlegges?

Læringsressurser

Industrialisering

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Kildemateriale