Hopp til innhold

  1. Home
  2. Historie Vg2 og Vg3ChevronRight
  3. Samfunn og mennesker i tidChevronRight
  4. Industrialisering og arbeidslivChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Industrialisering og arbeidsliv

Etter den industrielle revolusjonen i England fra midten av 1700-tallet og i Norge fra 1850-tallet, skjedde det store omveltninger i både i næringsliv og arbeidsliv.

Knud Graah & Co bomullsvarefabrikk. Foto.

Den industrielle revolusjonen

I det første emnet i dette hovedområdet tar vi for oss den industrielle revolusjonens start og utvikling, først og fremst i Norge. Vi ser på de første tekstilfabrikkene langs Akerselva og utviklingen når det gjaldt blant annet mekaniske fabrikker, som Trondhjems Mekaniske Verksted.

Industrialiseringen hadde også påvirkning på både flyttinger og sosiale forhold. Flere flyttet fra landet og til byene ettersom det ble flere arbeidsmuligheter. Samtidig betydde den stadig større urbaniseringen at folk måtte bo mange sammen i små leiligheter. Mange flyttet fra fattigdom på landsbygda, og de så byen og fabrikkene som muligheten til et bedre liv. Det ble nok likevel store overganger for mange.

Arbeidsliv og kjønn

Det andre emnet handler om arbeidsliv og kjønn. Hvordan har arbeidslivet, og ikke minst arbeidsdeling mellom kjønnene, endret seg i perioden siden industrialiseringen startet? Vi vet at fra starten var det mange kvinner som fikk seg arbeid i industrien. Kvinner var attraktiv arbeidskraft, blant annet fordi de kunne lønnes lavere enn menn. Den første kjente streiken i Norge var fyrstikkarbeiderstreiken i 1889 hvor nesten 400 kvinnelige arbeidere streiket på grunn av lav lønn og helseskadelige arbeidsforhold. Etter hvert ble det dannet flere fagforeninger for kvinner ved fabrikkene.

Utover på 1900-tallet fikk vi arbeiderhusmoren, som ble hjemmeværende, samtidig med at de som stod i arbeidslivet jobbet hardere for lik lønn for likt arbeid gjennom store deler av 1900-tallet.

Emner

Industrialisering og arbeidsliv

  • Oppfinnelsen av maskiner og overgangen til fabrikkproduksjonen har blitt kalt den industrielle revolusjon.

  • Arbeidslivet og ikke minst arbeidsdelingen mellom kjønnene har endret seg fra 1800-tallet og fram til i dag.